HONOR ET GLORIA, UTILITAS

21 черв. 23:03 |

д.ю.н., проф. Берлач Анатолій Іванович

(57 )
 • Berlach
 • Доктор юридичних наук
 • Професор
 • Заслужений юрист України
 • Член науково-консультативної Ради Верховного суду України
 • Член експертної ради з права ДАК МОН України
ОСВІТА
 • 1999 рік – Національна академія внутрішніх справ України,правознавство, (спеціаліст, диплом з відзнакою).
КАР’ЄРА
 • 1997-2003 рр. – викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри економічної безпеки Національної академії внутрішніх справа України.
 • 2003-2008 рр. – завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Університету «Україна».
 • 2008-2010 рр.– проректор з наукової роботи, перший проректор з навчально-методичної роботи Одеського державного університету внутрішніх справ.
 • 2011 рік - професор кафедри адміністративного  права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 2002  р. — доктор юридичних наук; спец. 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 • 2003 р. – доцент по кафедрі економічної безпеки.
 •  2005 р. – профессор по кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності.
СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ
 • Правове регулювання сфери економіки, соціально-культурної та адміністративно-політичної діяльності.
 • Проблеми адміністративної відповідальності юридичних та фізичних осіб.

У межах даної сфери під науковим керівництвом підготовлено та захищено 35 кандидатських та дві докторські дисертації.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


Підготовлено більше 80 наукових публікацій, в тому числі – 4 монографії, 25 підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, зокрема:
 • Берлач А.І. Адміністративне право України: Навч. посіб. для дист. навч. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 472 с.
 • Кодекс адміністративного судочинства України: Наук.-практ. коментар / Н.О. Ярмиш, О.М. Бандурка, А.В. Басов [та ін.]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Т. Комзюка. ‑ К.: Прецедент; Істина. – 2009. ‑ 823 с.
 • Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності: наук.-практ. посібник / [М.Г Вербенський, Р.М. Безхлібник, А.І. Берлач та ін.]; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц., Засл. юриста України М.Г. Вербенського; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: ХНУВС, 2010. - 288 с.
 • Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ на транспорті: Підручник / [А.А. Аносенков, О.А. Антоненко, С.О. Баранов та ін.; ОДУВС] – Одеса: Фенікс, 2011. – 440 с.
 • Транспортне право України: Підручник / [Е.Ф. Демський (кер. кол. авт.) О.А. Антоненко, С.О. Баранов та ін., ОДУВС]. – Одеса: Фенікс, 2011. – 556 с.
 • Профілактика злочинів на транспорті: навч. пос. / [О.А. Антоненко, С.О. Баранов, А.І. Берлач та ін.; ОДУВС] –Одеса: Фенікс, 2011. – 460 с.
 • Судова, правоохоронна та правозахисна система України: Підручник / [Албул С.В., Баймуратов М.О., Берлач А.І. та ін.; ОДУВС]; за заг. ред. С.О. Кузніченка; Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса, 2012. ‑ 401 с.
 • Член редакційних колегій фахових юридичних журналів: «Адміністративне право та процес» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), «Південноукраїнський правничий часопис» (Одеський державний університет внутрішніх справ ), «Регіони та право» (Запорізький національний університет), «Публічне право» (Ужгородський державний університет, Громадське об’єднання «Майбутнє країни»).
ІНШЕ

НАГОРОДИ

 • Почесна Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», 2003 р.
 • Почесне звання «Заслужений юрист України» 2009 р.
КОНТАКТИ
 • bai89Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   
8731 Останнє редагування 29 бер. 23:00 |

Коментарі