HONOR ET GLORIA, UTILITAS

22 черв. 02:08 |

к.ю.н., доц. Радишевська Олеся Ростиславівна

(24 )

 Radyshevska

кандидат юридичних наук

доцент

ОСВІТА

 • 2000 р. –юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство» (диплом бакалавра з відзнакою)
 • 2001 р. – юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство» (диплом магістра з відзнакою)
 • 2002 р. – Європейський колегіум польських та українських університетів (м. Люблін, Республіка Польща)

 

НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ ТА ОТРИМАНІ НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ

Відзначена науковими стипендіями Міністерства освіти та науки Республіки Польща, що надаються викладачам вищих навчальних закладів та науковим співробітникам:

 • Фонду Королеви Ядвіги в Ягеллонському університеті (2001, 2003 р., Краків, РП)
 • Фонду «ArtesLiberales» у Варшавському університеті (2001 р., Варшава, РП)
 • Фонду сприяння розвитку науки імені Юзефа Мяновського (2003 р., Варшава, РП)
 • Фонду Янінеум у Центрі податкової документації та наукових досліджень Лодзького університету(2004 р., Лодзь, РП)
 • Центру підвищення кваліфікацій працівників освіти в Польщі (2013 р.,  Перемишль, РП)

 

КАР’ЄРА В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 • 2002-2009 р.р. – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету ДПС України (Ірпінь)

 • 2009-2012 р.р. – науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету ДПС України (м. Ірпінь)

 • 2012 .р. – старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету ДПС України (м. Ірпінь)

 • з 2012 по теперішній час – доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 • з січня 2015 року - директор Центру польського права.
 • Травень 2016 року - учасник програми Європейського Союзу академічної мобільності для викладачів Еразмус+ (прочитано курс лекцій з адміністративно права у Вищій школі права та адміністрації ( Жешув, Польща)
 • З січня 2017 року - старший радник з питань наближення національного законодавства до права ЄС в Урядовому офісі з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 • З березня 2017 року - керівник представництва Центру досліджень польської правової доктрини Факультету права та адміністрації Варшавського університету (Польща) на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • 2010 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Податкові системи України та Польщі: порівняльно-правовий аналіз» за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право)

 

НОРМАТИВНІ ТА СПЕЦКУРСИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

 • Адміністративне процесуальне право

 • Участь суб’єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві України

 • Судовий розгляд спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом

 • Судовий розгляд спорів щодо проходження публічної служби в Україні

 • Правові засади муніципального управління в Україні

 

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Адміністративне процесуальне право України та зарубіжних країн

 • Адміністративна юрисдикція в Україні та в зарубіжних країнах

 • Судові витрати в адміністративному судочинстві

 • Порівняльне правознавство у сфері публічного права

 

ІНШЕ

 • Автор понад 35 наукових публікацій у фахових українських та зарубіжних виданнях з актуальних проблем адміністративного, адміністративного процесуального, фінансового, податкового права, а також порівняльного правознавства;

 • Учасник понад 30 міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів» (Україна, Російська Федерація, Республіка Польща (Варшава, Краків, Ченстохова, Люблін, Жешів, Перемишль, Ольштин, Лодзь, Ополе), Великобританія, Литовська Республіка);

 • Вільно володіє польською, англійською, російською мовою професійного юридичного спрямування. Автор юридичного перекладу понад 20 законодавчих актів Республіки Польща (Закон РП «Податкова ординація», Закон РП «Про податки та місцеві збори», Закон РП «Про лісовий податок», Закон РП «Про азартні ігри», Закон РП «Про спрощену форму оподаткування деяких прибутків фізичних осіб», Закон РП «Про тоннажний податок», Закон РП «Про польське громадянство» та ін..).

 

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

 1. Радишевська О.Р. Податкова Ординація Польщі – європейський приклад кодифікації податкового права для України / О.Р. Радишевська // Держава і право. / Ін-т держави і права ім. В.Корецького НАН України. – 2003. – Вип. 22. – С.418–423.
 2. Радишевська О.Р. Податковий обов’язок і податкове зобов’язання в законодавстві Польщі та України / О.Р. Радишевська // Вісник Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України : зб. наук. пр. – К., 2002. – №
 3. Радишевська О. Р. Податок на нерухомість як джерело дохідної частини місцевих бюджетів : польський досвід / О. Р. Радишевська // Фінансове право. – 2009. – № 4. – С. 18–23.
 4. Радишевська О. Р. Польський досвід оподаткування грального бізнесу / О. Р. Радишевська, Д. Г. Мулявка // Наук. вісн. НУ ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 2. – С. 155–160.
 5. Радишевська О. Р. Поняття податкової системи в польській науці фінансового права / О. Р. Радишевська // Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 15–16 апр. 2010 р. – Х., 2010. – С. 142–143.
 6. Радишевська О. Р. Організаційні аспекти інноваційної діяльності у сфері лісокористування в Польщі: досвід для України / О. Р. Радишевська // Дискусійні питання теорії фінансового права. Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні. Спори про податки: причини виникнення та напрямки їх вирішення. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : зб. наук. праць за матеріалами круг. столів і Міжнар. інтернет-конф. / НДІ фінансового права. – К. : Вік прінт, 2009. – C. 228–231.
 7. Радишевська О. Р. Current VAT legislation in Ukraine: problems and resolutions / O. Р. Радишевська // Дискусійні питання теорії фінансового права. Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні. Спори про податки: причини виникнення та напрямки їх вирішення. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : зб. наук. праць за матеріалами круг. столів та Міжнар. інтернет-конф. / НДІ фінансового права. – К. : Вік прінт, 2009. – C. 422–427.
 8. Радишевська О. Р. Лісовий податок Польщі – досвід для України / О. Р. Радишевська // Фінансове право. – 2010. – № 3. – С. 11–15.
 9. Радишевська О.Р. Тоннажний податок: європейський досвід та перспективи для України / О. Р. Радишевська // за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи», 1 трав. – 1 жовт. 2012 р. / http://ndi-fp.asta.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=106
 10. Радишевська О. Р. Оподаткування суб’єктів торгового мореплавства в Польщі та в Україні (порівняльно-правовий аналіз) / О. Р. Радишевська // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 1. – С. 198–204.
 11. Радишевська О. Р. Податок на нерухомість як основне джерело місцевих бюджетів у країнах Вишеградської групи та в Україні / О. Р. Радишевська // Збірник наукових праць / НДІ фінансового права. – К. : Алетра, 2011. – С.111–114.
 12. Радишевська О. Р. Податкове навантаження в Україні та в Польщі: порівняльно-правовий аспект / О. Р. Радишевська // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матер.VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 17-19 черв. 2011 р. / уклад. З.В.Журавська, Т.Д.Климчук, Н.М.Коритнюк, С.С.Савич, Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2011, – С. 130–133.
 13. Радишевська О. Р. Порівняльно-правове дослідження податкових систем України та Польщі у контексті європейської інтеграції / О. Р. Радишевська // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. – К., 2011, Т. 18. – С. 519–525.
 14. Радишевська О. Р. Спрощені системи оподаткування фізичних осіб-підприємців (за законодавством Республіки Польща) / О. Р. Радишевська // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2011, – №1–2. – С.54–59.
 15. Радишевська О. Р. Поняття податкової системи в польській науці фінансового права / О. Р. Радишевська // Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 15–16 апр. 2010 р. – Х., 2010. – С. 142–143.
 16. Радишевська О.Р. Оподаткування транспортних засобів у державах-членах ЄС та в Україні: порівняльний аналіз / O. Р. Радишевська // Порівняльне правознавство : сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / за ред. Ю.С.Шемшученка, В.П. Тихого, М.М.Цимбалюка, І.С.Гриценка ; упор. О.В. Кресін, І.М.Ситар. – Львів : Львівський держ. унів. внутр. справ, 2012. – С.491–494.
 17. Радишевська О. Місце податкового права в системі права України та держав-членів ЄС / О. Радишевська // Фінансове право у ХХ сторіччі : здобутки та перспективи : зб. наук. пр. за матер. Міжнар. наук.-прак. конфю, 7 жовт. 2011 р. / К. : Алерта, 2011. – С. 171–174.
 18. Радишевська О. Р. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу в Україні: сучасний стан та європейський вектор реформування / O. Р. Радишевська // Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні : зб. наук. праць за матеріалами круг. столів / НДІ фінансового права. – К. : Вік прінт, 2012. – C. 132–136.
 19. Радишевська О. Р. Спрощені моделі сплати податків: досвід Польщі / О. Р. Радишевська // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. столу, 5 жовт. 2012 р. /НДІ фінансового права. –К. : Алерта, 2012. – С.100–103.
 20. Радишевська О. Р. Пільги щодо сплати судового збору в Україні: реалії та перспективи / О. Р. Радишевська // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. столу, 5берез. 2013 р. / НДІ фінансового права. –К. : Алерта, 2013. – С.107–1
 21. Радишевська О. Р. До питання про особливості сплати судового збору в адміністративному судочинстві України / О. Р. Радишевська // Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. столу, 10 груд. 2013 р. /за ред.. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. –Запоріжжя. : КПУ, 2013. – С.144–1
 22. Радишевська О. Р. Uiszczaniepodatkòwamść podatkowa: aspektsocjalno-prawny/ О. Р. Радишевська // Адміністративний право і процес. – 2013. – №1(3). – P. 74–81.
 23. Radyszewska Olesia. Prawo cudzoziemców do samorządu lokalnego Ukrainy w warunkach eurointegracji // Wrocławskie studia erazmiańskie. Studia Eerasmiana Wratislaviensia. – Zeszyt X. – Wolność, równość i własność w prawie i polityce. – Wrocław, 2016. – с. 311-324.
 24. Radyszewska Olesia. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć a˙dostęp do służby w˙organach samorządu lokalnego na Ukrainie // Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego. – Lublin, 2017. – c. 139-147.
 25. Радишевська О.Р. Органи місцевого самоврядування // Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І. С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та ін.]; за заг. ред. I. С. Гриценка. — К. : Юрінком Інтрер, 2017. — 143-161.

 

5317 Останнє редагування 27 вер. 13:18 |

Коментарі