HONOR ET GLORIA, UTILITAS

01 лист. 16:55 |

к.ю.н., доц. Гревцова Радмила Юріївна

(10 )

Radmyla Hrevtsova Picture

  • кандидат юридичних наук

  • доцент

  • доцент кафедри адміністративного права

  • директор Навчально-наукового центру медичного права юридичного факультету

  • адвокат

ГРЕВЦОВА Радмила Юріївна

 

ОСВІТА


 

1991-1996 роки – відділення міжнародного права Українського Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (диплом з відзнакою).

1996-2000 роки – аспірантура (без відриву від виробництва) Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України (відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою).

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


 

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за податкові злочини в Україні» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (тема – «Кримінально-правова охорона прав людини у сфері охорони здоров’я»).

 

КАР'ЄРА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИВикладацьку діяльність розпочала у 1997 році, суміщаючи її з юридичною практикою.

1997-1998 – старший викладач Міжнародного інституту лінгвістики і права (зараз – Київський міжнародний університет);

2003-2006 – доцент кафедри кримінального права і процесу Інституту повітряного і космічного права Національного авіаційного університету, з 2004 - доцент кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України (за сумісництвом).

2006-2014 – доцент кафедри кримінального та адміністративного права; доцент кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики Академії адвокатури України.

Викладала нормативний курс «Кримінальне право.Особлива частина», спецкурси «Медичне право», «Правові та етичні проблеми біомедичної діяльності», «Охороноздоровче право і біоетика». З 2014 р. викладає спецкурс «Права людини у сфері охорони здоров’я».

З 2010 р. – директор НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України; керівник Українського відділення Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики.

З 2014 – доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає спецкурси «Медичне право» та «Правова охорона громадського здоров’я».

З 2014 – директор Навчально-наукового центру медичного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читала лекції у Національній школі суддів України, Українському Католицькому Університеті на сертифікатній програмі з біоетики.

Працювала радником з юридичних питань підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями, керівником юридичних служб великих компаній та юридичних фірм.

Займається адвокатською діяльністю.

Автор програм підвищення кваліфікації з медичного і фармацевтичного права та біоетики, розрахованих на адвокатів, викладачів медико-правових дисциплін та інші категорії слухачів.

Є одним з авторів типової навчальної програми «Медичне право» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, затвердженої МОЗ України у 2009 році (у співавторстві з М.В. Банчуком, В.Ф. Москаленком, Т.С. Грузєвою). 

 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, СУМІЖНА З НАУКОВОЮ


 

Заступник Голови Громадської Ради Міністерства охорони здоров’я України – куратор правового напряму.

Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

З 2006 року президент і співзасновник ВГО «Українська медико-правова асоціація», створеної як асоціація з медичного права України.

Член Комітету з питань біоетики при Президії Національної академії наук України

Член Ради Директорів Всесвітньої Асоціації з медичного права (WorldAssociationforMedicalLaw).

Очолює підкомітет Освітнього комітету (EducationCommittee) Всесвітньої Асоціації з медичного права.

Член Консультативної Ради (AdvisoryBoard) Європейської Асоціації права охорони здоров’я (EuropeanAssociationofHealthLaw).

 

 

ВИСТУПИ І ПУБЛІКАЦІЇ


Є автором понад 60 наукових і науково-методичних друкованих праць, в тому числі праць, опублікованих у міжнародних наукових виданнях, серед яких:

- Radmyla Yu. Hrevtsova (2013). Informed Consent and Informed Refusal: A Developing Country Perspective. In Roy G. Beran (Ed.), Legal and Forensic Medicine” in 3 volumes, (pp. 927-942) Berlin Heidelberg: Springer-Verlag;

- Duguet, A.-M., Prudil, L., Hrevtsova, R, “Gestation pour autrui pratiquée à l’étranger: conséquences pour les couples français et évolution du cadre légal dans certains pays,”  MedecineetDroit, 2014 (125): 46-51;

- Radmyla Hrevtsova, “The Interplay of Health Law and Bioethics: A Few Thoughts on the Practical Implementation of Scientific Findings,” European Journal of Health Law, 19-3 (2012): 225-229;

- Radmyla Hrevtsova, “Access of Elderly People to Affordable Healthcare: Problems and Solutions (A View from a Newly Independent State),” European Journal of Health Law, 19-2 (2012): 157-176;

- Mohammed S.Wattad & Radmyla Yu. Hrevtsova, “Reflections on International Medical Law,” The International Journal “Medicine and Law” (2011) 30 (4): 449-460.

Член редакційної колегії міжнародних реферованих журналів Medicine & Law та European Journal of Health Law.

Була запрошеним редактором тематичного випуску  журналу Medicine & Law, присвяченого міжнародному медичному праву (2011).

Також є автором численних публікацій (статей, коментарів, інтерв’ю) у юридичній, медичній і діловій пресі.

Неодноразово організовувала і виступала на всеукраїнських та міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, круглих столах. Зокрема, була співголовою організаційного та наукового комітетів Першого Всеукраїнського конгресу з медичного права і соціальної політики (м. Київ, 14-15 квітня 2007 р. ), Другого Всеукраїнського конгресу з медичного права, біоетики і соціальної політики (м. Київ, 14-15 квітня 2011 р.), Міжнародного (Третього Всеукраїнського) конгресу з медичного і фармацевтичного права, біоетики і соціальної політики (м. Київ, 19-21 квітня 2012 р.), членом наукового комітету Європейської школи з охороноздоровчого права та біоетики (м. Тулуза, Франція, 30 червня – 7 липня 2012 р.), XIX Всесвітнього конгресу з медичного права (м. Масейо, Бразилія, 7-10 серпня 2012 р.), 8-ї Міжнародної конференції «Біоетична освіта: зміст, методи тенденції» (м. Тверія, 2-5 вересня 2012 р.), співголовою міжнародного організаційного комітету Міжнародного конгресу з охороноздоровчого права країн СНД та Східної Європи (м. Москва, Росія, 7-9 листопада 2012 р.). Також була членом програмного комітету та співголовою секції з права і біоетики Третього національного конгресу з біоетики (м. Київ, 8-11 жовтня 2007 р.), Четвертого Національного конгресу з біоетики (м. Київ, 20-23 вересня 2010 р.), П’ятого Національного конгресу з біоетики (м. Київ, 23-25 вересня 2013 р.).

Доповідала (в т.ч. у якості ключового спікера) на міжнародних науково-практичних заходах у Бельгії, Бразилії, Ізраїлі, Італії, Польщі, Португалії, Російській Федерації, Франції, Хорватії, Чехії тощо. Виступала модератором секцій, круглих столів та симпозіумів.

Вибрані доповіді на міжнародних наукових заходах:

- Hrevtsova, Radmyla, “The Interplay of Bioethics and Health Law: Global and Local Dimensions” / UNESCO Chair in Bioethics 9th World Conference “Bioethics, Medical Ethics and Health Law,” Naples, Italy, 19-21 November 2013

- Гревцова Р.Ю. Развитие здравоохранительного права: опыт Украины в европейском контексте // Международный конгресс по здравоохранительному праву стран СНГ и Восточной Европы 7-9 ноября 2012 года, Москва

- Hrevtsova, Radmyla, “Medico-Legal and Bioethics Education: The Issues of Interconnection and Interaction” / UNESCO Chair in Bioethics 8th World Conference “Bioethics Education: Contents, Methods, Trends,” Kinar, Sea of Galilee, Israel, 2-5 September 2012

- Hrevtsova, Radmyla, “The Patients’ Obligations and Liabilities as the Condition Precedent for… the Protection of Their Rights,” 19 World Congress on Medical Law, Maceio, Brazil, 7-10 August 2012

- Hrevtsova,Radmyla, “Health Care Legislation and Law Enforcement Practice: A Few Lessons from the Experience of the East European Countries,” European Summer School on health law and bioethics. Health law and Courts, Toulouse, France, 1-7 July 2012.

- Кундиев Ю.И., Гревцова Р.Ю., Витте П.Н. Направления развития взаимодействия между здравоохранительным правом и биоэтикой в Украине // Міжнародний (Третій Всеукраїнський конгрес з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики 19-21 квітня 2012 р., м. Київ

- Hrevtsova,Radmyla, “Access of Elderly People to Affordable Health Care: Problems and Solutions,” Leuven, Belgium, 6-7 October 2011

- Hrevtsova,Radmyla, “Ensuring equitable access to health care in East European countries: problems and prospects,” International Symposium “Convention on Human Rights and Bimedicine – updated or outdated?” Coimbra, 11-12 July 2011.

- Hrevtsova,Radmyla, “Patients’ Rights Protection: Legal Problems and Solutions (Ukrainian Experience in the European Context),” 18 World Congress on Medical Law, Zagreb, Croatia, 8-12 August 2010

- Hrevtsova, R., “Legal Liability for Damages Inflicted to a Patient by the Medical Services of Improper Quality: Analyses of Ukrainian Legislation and Law Enforcement Practice,” The Development of Health Law in the East European Region 2008: The Beginning of the Dialogue, Prague, Check Republic, 2-10 March 2008.

 

ІНШЕ


Володіння мовами: українська, російська (рідні), англійська (вільно), французька, польська.

 

КОНТАКТИ


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

5244 Останнє редагування 10 лист. 22:17 |

Коментарі