HONOR ET GLORIA, UTILITAS

22 черв. 01:13 |

к.ю.н., доц. Первомайський Олег Олексійович

(27 )

первомайськийКандидат юридичних наук

Доцент

 

ОСВІТА

1999 рік ‒ закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (зараз ‒ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

КАР’ЄРА

1999 рік ‒ аспірантура Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

2002 рік ‒ асистент кафедри цивільного права № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

2005 рік  ‒ доцент цієї ж кафедри.

2006 рік   ‒ доцент кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

2008 рік ‒ старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

2011 рік ‒ доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2003 рік ‒ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Участь територіальних громад в цивільних відносинах».

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Учасники цивільних відносин.
 • Право власності.
 • Право інтелектуальної власності.
 • Договірне право.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Первомайський О.О. До питання про джерела цивільного права // Право України. − 2001. − № 2. − С.34-37, 52.
 • Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах. Х.: Страйд, 2005. − 184 с.
 • Первомайський О.О. Закон України «Про концесії»: Науково-практичний коментар Х.: Страйд, 2005. − 164 с.
 • Первомайський О.О. Реалізація права комунальної власності // Правові проблеми комунальної власності (За заг. ред. В.І. Борисової) − Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М. 2007,  С.55-79.
 • Первомайський О.О. Договірне регулювання відносин із надання послуг // Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності : Зб. наук. праць / За заг. ред. академіка АПрН України В. В. Луця. − К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2009. − С. 248-258.
 • Первомайський О.О. Загальні засади цивільного законодавства // Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Т.1: Загальні положення / За ред.  проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». Х.: ФО-П Колісник А.А. 2010, С. 40-55.  
 • Первомайский О.А. Публичная собственность: основные проблемы правопонимания // Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография / под ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. − Харьков: Право. 2012. – С. 99-112.  
 • Первомайський О.О. Юридична особа публічного права: проблеми визначення поняття // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України. 2013. – С. 88-92.
 • Первомайський О.О. Участь територіальних публічно-правових утворень в цивільних відносинах: проблеми теорії та практики: монографія. К.: Ред. журн. «Право України, 2013. – 196 с.
 • Первомайський О.О. Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві [Текст] // О.О. Первомайський //  Юридична Україна.− 2014.− № 11. – С.53-57.
 • Первомайський О.О. Засади цивільно-правової відповідальності суб’єктів публічного права // Відповідальність у приватному праві : монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнецова, Р. Майданик та ін. ]; за заг. ред. І. Безклубого.− К. : Грамота, 2014. – С. 275-283.
 • Первомайський О.О. Суб’єкт права комунальної власності: проблема правової та фактичної визначеності // Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць. Випуск 3 / Беляневич О.А., Бакалінська О.О., Гриняк А.Б. та ін., за ред. О.А. Беляневич.− К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 40-56.
 • Первомайський О.О. Щодо поняття суб’єкта публічного права як учасника цивільних відносин // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 15, 2016 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2016. – С. 65-70.

КОНТАКТИ

Email: pЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3908 Останнє редагування 02 черв. 16:28 |

Коментарі