HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 19:26 |

к.ю.н., доц. Макода Володимир Євгенович

(27 )

Makoda

Кандидат юридичних наук

Доцент

 

ОСВІТА

В 1992 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

В 1997 р. закінчив Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література» (іноземна мова). Присвоєно кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.

КАРЄРА 

З 1989 по 1992 роки працював у Московському районному суді м. Києва судовим виконавцем, а потім помічником голови суду.

З 1992 по 1995 рік працював головним юрисконсультом в Міністерстві економіки України.

З 1995 по 1996 рік працював начальником юридичного департаменту в ТОВ «Євроконсалтинг».

З 1996 року по 2005 рік працював на посаді президента юридичної фірми «Влад і Піт».

З 2005 року по теперішній час працює на посаді генерального директора ТОВ Юридична фірма «Макода і компанія», яка є правонаступником юридичної фірми «Влад і Піт».

1992 рік - доцент кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2011 рік - присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2001 рік захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.03) на тему: «Правова охорона промислових зразків в Україні».

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

Право інтелектуальної власності.

Договірне право.

 Сімейне право.

 Проблеми зобов’язального права.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків: Монографія.-К.,2000.
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.-К., Юрінком Інтер,2005,2006,2008,2010,2013.
 3. Навчально-методичний комплекс з курсу: «Право інтелектуальної власності в Україні» (для студентів юридичного факультету).Видавничий центр юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка., 2006. -С.72
 4. Макода В.Є. Інтелектуальна власність в інноваційній і традиційній моделях розвитку.  Вісник господарського судочинства. Юрінком Інтер, 2007., №6.-С.18-25
 5. Макода В.Є. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в умовах інноваційного розвитку в Україні. Актуальні проблеми держави і права.Збірник наукових праць.Випуск 43. Одеса., Юридична література, 2008.- С.71-85
 6. Макода В.Є. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Вісник господарського судочинства. Юрінком Інтер, 2008. №8.- С.41-52.
 7. Договірне право України. Навчальний посібник.За ред. О.В.Дзери.,К., Юрінком Інтер., 2009.-С.996-1011.
 8. Макода В.Є. Захист інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин та розвитку інноваційного бізнесу. Вісник господарського судочинства. Юрінком Інтер, 2009. №2, -С.86-91
 9. Макода В.Є. Обєкти промислової власності в період глобалізації та інноваційного бізнесу. Актуальні проблеми держави і права.Збірник наукових праць.Випуск 51. Одеса., Юридична література, 2009.-С.100-109.
 10. Макода В.Є. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Науковий журнал Юридична Україна., К., 2009.-С.60-64.
 11. Макода В.Є. Юридичні аспекти інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин. Науково-практичний журнал Судова апеляція, К., №3, 2009 -С.49-58.
 12. Цивільне право.Практикум:Навчальний посібник.-2-ге видання.За ред. Р.А.Майданика. К., видавництво Правова єдність, 2009 -С. 340-357
 13. Макода В.Є. Систематизація об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Вісник господарського судочинства, Юрінком Інтер., 2010, №2 -С.94-103.
 14. Макода В.Є. Цивільно-правові аспекти систематизації та удосконалення законодавства в сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності. Актуальні проблеми держави і права.Збірник наукових праць.Випуск 53. Одеса.,-Юридична література,  2010 -С.117-125.
 15. Макода В.Є. Договори у сфері права інтелектуальної власності.Цивільно-правовий аспект. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.Серія «Право», №929.-Харків, 2010 -С. 366-370
 16. Макода В.Є.  Систематизация обьектов интеллектуальной собственности в Украине. Гражданско-правовой аспект. Журнал «Российское право в Интернете»., №4, 2010
 17. Цивільне право України. Загальна частина. Підручник.За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А. Майданика, К., Юрінком Інтер , 2010.- С.890-903
 18. Макода В.Є. Захист авторського права та суміжних прав. Аналіз судової практики.Актуальні проблеми цивільного права:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції,присвяченої памяті О.А.Пушкіна.,Харків, 2011, -С.472-476.
 19. Навчально-методичний комплекс з курсу: «Захист права  інтелектуальної власності » (для студентів юридичного факультету).Видавничий центр юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка., –2011.-С.101
 20. Зобов’язальне право України.Підручник. За ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю. Голубєвої, К.,Істина,2011,-С.622-645
 21. Макода В.Є. Актуальные проблемы и характеристика способов защиты интеллектуальной собственности в Украине. Альманах цивилистики: Сборник статей. Выпуск №5, Под ред. Р.А.Майданика, К.,Алерта,2012,-С.347-357.
 22. Макода В.Є. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Юридичний журнал «Право України», №9.-2012,- С.128-142
 23. Макода В.Е. Актуальные проблемы, возникающие во время наследования авторского права и смежных прав.Гражданско-правовой аспект.Судебная практика.,Юридический вестник ДГУ. Издательство Дагестанский государственный университет (Махачкала), 2014, №2.- С.64-67
 24. Макода В.Є. Структура та систематизація інтелектуальної власності. Юридичний вісник, №3.,Одеса, Юридична література, 2014,-С.169-174
 25. Макода В.Е. Порядок и правила составления  долговой расписки при оформлении договора займа денег. Судебная практика. Альманах цивилистики, выпуск №6, Киев, 2015,-С.306-311
 26. Макода В.Є. Національна система інтелектуальної власності  та її роль в реалізації та забезпеченні належного захисту прав інтелектуальної власності в Україні, Науково-практичний журнал(випуск№17),Одеса, 2014,-С.80-84
 27. Макода В.Е. Проблемы правового регулирования отношений в сфере промышленной собственности. Анализ судебной практики.Варшава., Издательство Варшавского университета, Юридическая студия, том № 61, 2015,-С.173-179
 28. Макода В.Є. Визнання недійсними патентів на промислові зразки в Україні. Аналіз судової практики. Збірник наукових праць з міжнародної наукової конференції «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» м. Кошице, Словацька Республіка 27-28 лютого 2015 р.,університет Павла Йозефа Шафраника, м. Кошице,2015,-С.97-100
 29. Макода В.Е. Правовой статус зачатого, но еще не родившегося ребенка. Гражданско-правовой аспект. Факультет права, администрации и экономики Вроцлавского университета; Вроцлав , 2015.,-С. 567-586
 30. Макода В.Е. Проблемы охраны и защиты личных (неимущественных) прав интеллектуальной собственности после смерти автора. Гражданско-првавовой аспект. Факультет права, администрации и экономики Вроцлавского университета; Вроцлав , 2015, -С. 586-595

ІНШЕ

Член   наукової ради журналу "Folia Iuridica Wratislaviensis", який видається на факультеті  права, адміністрації та економіки  Вроцлавського університету, м.Вроцлав, Польща.

КОНТАКТИ

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6776 Останнє редагування 02 черв. 15:01 |

Коментарі