HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 19:31 |

к.ю.н., доц. Панова Людмила Вячеславівна

(30 )
Панова
Кандидат юридичних наук
Доцент кафедри цивільного права
Київського національного університету
Імені Тараса Шевченка
 

ОСВІТА

1995 рік закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «облік та аудит»  

1997 рік закінчила з відзнакою факультет юстиції Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

КАР’ЄРА

1992 рік юрисконсульт на підприємстві.   

2000 рік асистент кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

2003 рік  доцент кафедри цивільного права  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 

2002 рік захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні».

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Проблеми зобов’язального права.
 • Договірне право.
 • Банківське право.
 • Фінансові послуги.
 • Економіка права.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Сімейне право України : підручник / Т. В. Боднар, В. С. Гопанчук, О. В. Дзера [ та ін. ] ; за заг. ред. Т. В. Боднар та О. В. Дзери.  ̶   К. : Юрінком Інтер, 2016.  ̶  520 с.; Панова Л.В,  глава 16 -  Усиновлення С. 388 – 404;
 • Цивільне право України: Підручник: у 2 т. /Борисова В.І. (кер. авт. кол), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: –рінком Інтер, 2004. – Т.2, гл. 55 «Договір банківського вкладу (депозиту)», С.372-379; гл. 56  «Договір банківського рахунку», С.380-389, гл. 58, «Порядок та форми безготівкових розрахунків», С.399-412;
 • Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін. ; за ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – глава 15 «Гарантія», С. 603-612;
 • Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін. ; за ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – глава 34 «Спеціальні види зберігання», С. 720-734;
 • Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту // Підприємництво, господарство і право», - 2016,  № 9, С. 29-34;
 • Расчеты по аккредитиву: юридико-лингвистическое толкование // LEGEA ŞI VIAŢA / Revistă ştiinţifico-practică, aprilie, 2014, С.76 – 81;
 • Ознаки правового ризику в розрахункових правовідносинах // Вісник прокуратури № 1 (151) січень 2014, С. 157 – 162;
 • Виникнення та функціонування розрахунково-клірингових систем та клірингових організацій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, випуск 21, частина ІІ, том І, С. 239-242;
 • Правова конструкція рамкового кредитного договору // Вісник Прокуратури, № 10, 2011, С. 108-115;
 • Ознаки цінних паперів: класична теорія та сучасність // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, № 929, Серія: Право, Спеціальний випуск, Харків, 2010, С.292 – 296;
 • Панова Л. Договір банківського рахунка як самостійний вид зобов’язання.  Прокуратура, людина, держава, № 2 (44), - 2005, - С.102-110.

ІНШЕ

 2003 рік отримала свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю.

КОНТАКТИ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7015 Останнє редагування 02 черв. 16:06 |

Коментарі