HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 19:32 |

к.ю.н., доц. Радченко Лілія Іванівна

(14 )
Кандидат юридичних наук
Доцент
Адвокат

ОСВІТА

1997 рік – закінчила юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» (диплом з відзнакою).

КАР’ЄРА

1997 рік – аспірант кафедри цивільного права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

2000 рік – асистент кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2010 рік – доцент цієї ж кафедри.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2009  р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва".

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин.
 • Проблеми регулювання відносин сфери житлового будівництва .
 • Юридичні особи у міжнародному приватному праві.
 • Міжнародне приватне право.
 • Теоретичні проблеми цивільного права.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Радченко Л.І. Глава 4 (§5.) Юридичні особи у праві зарубіжних країн/ Л.І.Радченко // Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін..; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002, 2004.- Кн.1.
 • Радченко Л.І. Глава 17. Юридична особа у зарубіжних правопорядках; Глава 19. Командитне товариство / Л.І.Радченко // Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010.
 • Науково-практичний коментар до глави 55 ЦК України / Л.І.Радченко // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, 2007.
 • Науково-практичний коментар до Глави 3, Глави 15 Сімейного кодексу України. / Л.І.Радченко // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, 2008.
 • Науково-практичний коментар до Глави 4-1, Глави 5 Житлового кодексу УРСР. / Л.І.Радченко // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, 2009.
 • Радченко Л.І. Тема 9, 38 / Л.І.Радченко // Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. / за ред.. Р.А.Майданика (кер. авт. кол.), Н.С.Кузнєцової, О.В. Дзери.  – К.: Правова єдність, 2009. – 752 с.
 • Радченко Л.І. Тема 6, 7, 8, 18,19 / Л.І.Радченко // Міжнародне приватне право. Практикум / за ред.. Р.А.Майданика, Н.С. Кузнєцової, Т.В. Боднар, Е.М. Грамацького. – К.: Логос, 2010. – 320 с
 • Радченко Л.И. Особенности реализации договорных механизмов в сфере инвестирования в жилищное строительство. /Л.И.Радченко // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 6 / Под ред. Р.А.Майданика. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2015. – 554 с.
 • Радченко Л.І. Глава 19. Загальні положення правового регулювання сімейних відносин з іноземним елементом; Глава 20. Шлюб у міжнародному сімейному праві: укладення, розірвання, правові наслідки; Глава 21. Міжнародно-сімейні правовідносини; Глава 22. Опіка та піклування. Усиновлення (удочеріння) / Радченко Л.І. // Сімейне право України: підручник / Т.В.Боднар, В.С. Гопанчук, О.В. Дзера [та ін.]; за заг. ред. Т.В.Боднар та О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2016.

ІНШЕ

Адвокат Київської міської колегії адвокатури
Член Асоціації цивілістів України

КОНТАКТИ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6843 Останнє редагування 02 черв. 17:02 |

Коментарі