HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 19:33 |

к.ю.н., доц. Сабодаш Роман Богданович

(57 )

Сабодаш

         кандидат юридичних наук

·         адвокат

ОСВІТА

2004 рік – юридичний інститут Прикарпатського університету імені Тараса Шевченка (диплом магістра з відзнакою)

2007 – аспірантура по кафедрі цивільного права (з відривом від виробництва) Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КАР’ЄРА

2005 – 2009 роки юрисконсульт в Юридичній компанії “Ю.Ф.”

2008 – по цей час асистент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2009 – по цей час практикуючий адвокат

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2007 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспекти” (науковий керівник д.ю.н., проф. Безклубий І.А.)

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРСЕСІВ

-    вчення про юридичні особи;

-    корпоративне право;

- джерела цивільного права, зокрема, про місце практики Європейського суду з прав людини серед них

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

-    Сабодаш Р.Б. Амірова Ю.В. Науково-практичний коментар до ч. 4 §1 гл. 8 Цивільного кодексу України (акціонерні товариства) // Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА». – К. – 2009

-    Сабодаш Р.Б. Науково-практичний коментар до глави 3 Житлового кодексу Української РСР // Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА». – К. – 2009

-    Сабодаш Р.Б. Глава 11. Цінні папери як об’єкти цивільних прав та Глава 20. Товариство з обмеженою відповідальністю // Цивільне право. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3 – тє вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, - 2010, - 976с.

-  Сабодаш Р.Б. Проблеми реалізації переважного права на придбання акцій у контексті рішень Європейського суду з прав людини // Вісник господарського судочинства. – К., 2010. - № 2. – С. 104-111

- Очерк о юридических  лицах публичного прав: некоторые теоретико-практические проблемы // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 3 / Под ред. Р.А. Майданика – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2010. – 332 с.

-Нариси про юридичних осіб публічного права: Нарис 1. Сутність юридичних осіб публічного права // Вісник господарського судочинства. – К., 2011. - № 2. – С. 124-127

-    Некоторые особенности договорной ответственности юридических лиц публичного права – бюджетных организаций // Vzor citacie: SUCHOZA, J., HUSAR, J/ (eds.): Pravo, obchod, ekonomika II. – Praha: leges, 2012. S. 534-543

-К вопросу о юридическом равенстве сторон в гражданских правоотношениях с участием юридических лиц публичного права // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 5 / Под ред. Р.А. Майданика – К.: Алерта, 2012. – 624 с

 

КОНТАКТИ:

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

9439 Останнє редагування 02 черв. 17:09 |

Коментарі