HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:55 |

зав. каф., д.ю.н., проф. Щербина Валентин Степанович

(34 )

ЩЕРБИНА ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ

alt

 • завідувач кафедри господарського права
 • доктор юридичних наук
 • професор
 • член-кореспондент Академії правових наук

ОСВІТА


 • 1978 - юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


 • 1983 - кандидатська дисертація "Правове становище учасників арбітражного процесу"
 • 1996 - докторська дисертація "Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки"

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ


 • господарське право
 • господарське процесуальне право

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


 • Щербина В. С. Попередження господарських правопорушень. К.: Либідь, 1993.
 • Очерки акционерного права Украины. - К..: МАУП, 1995 (в соавторстве с А.Я.Пилипенко)
 • Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. і вузів. - К.: Вентурі, 1996: в співавторстві з А Я.Пилипенком)
 • Основи господарського права України: Навч. Посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: МАУП, 1998 (в співавторстві з А. Я. Пилипенком)
 • Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посіб. - К.: Атіка, 1999 - 336 с.
 • Притика Д. М., Тітов М.І., Щербина В.С. Та ін. Арбітражний процес: навч. посіб. - Харків: Консул, 1999. - ч. 2. - 416 с.
 • Господарське право України: Навч. посібник.-2-е вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 384с.
 • Господарське законодавство України: Збірник нормативних актів / Уклад. Щербина В.С., Щербина О.В.- К.: Атіка, 2001.- 464с.
 • Господарське право: Практикум / Щербина В.С., Пронська Г.В., Вінник О.М. та інші; За загальною ред. Щербини В.С.- К.: Юрінком Інтер, 2001 - 320с. отримав III премію на IY Всеукраїнському конкурсі за краще юридичне видання 2000/2001 років у номінації "Юридичний підручник".
 • Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
 • Господарське право: Підручник.2-е вид. перероб і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005.- 592 с.
 • Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні: Монографія / За ред .М.К. Галянтича. – К., 2005 (у співавторстві)
 • Господарське право: Підручник.3-е вид. перероб і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007.- 656 с.
13669 Останнє редагування 29 черв. 18:28 |

Коментарі