HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 11:12 |

д.ю.н., проф. Лукач Ірина Володимирівна

(14 )

ЛУКАЧ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Лукач
 • кандидат юридичних наук
 • професор

ОСВІТА

 • 2004 - юридичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • 2007 - кандидатська дисертація «Правове становище холдингових компаній за законодавством України»
 • 2016 – докторська дисертація «Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми»

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • проблеми господарського права та господарського процесу
 • комерційне право зарубіжних країн
 • корпоративне право
 • конкурентне право

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні : монографія / І. В. Лукач. – К. : Видавництво Ліра-К, 2015. – 432 с.
 • Правове становище холдингових компаній : монографія / І. В. Лукач. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 240 c.
 • Історія становлення корпоративного права в Англії та США / І. В. Лукач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2010. – № 83. – С. 43–46.
 • Деякі аспекти державного регулювання корпоративних відносин суб’єктів недержавного сектору економіки / І. В. Лукач // Приватне право і підприємництво. – 2011. – № 10. – С. 148–152.
 • Корпоративні правовідносини в системі господарського права / І. В. Лукач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2013. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 22–27.
 • Органи корпоративного управління як суб’єкти господарських правовідносин / І. В. Лукач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2013. – Вип. 22. – Т. ІІ. – Ч. 2. – С. 35–40.
 • Объект корпоративных правоотношений / И. Лукач // Закон и жизнь. – 2013. – № 9. – С. 115.
 • Лукач И. Сущность и механизмы корпоративного управления / И. Лукач // Закон и жизнь. – 2014. – № 4. – С. 36–39.
 • До питання про перспективи запровадження відповідальності посадових осіб органів корпоративного управління / І. В. Лукач // Право та інновації. – 2014. – № 4. – С. 88–96.
 • Правовий аспект заочного голосування на загальних зборах в корпораціях / І. Лукач // Юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С. 226–331.
 • Особливості джерел корпоративного права України / І. В. Лукач // Адміністративне право і процес. – № 1. – 2015. – С. 252–268.
 • Корпоративна соціальна відповідальність як основа розвитку сучасного корпоративного права / І. В. Лукач // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – С. 67–73.
 • Правове регулювання скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України. – Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – № 3. – С. 103–108.
 • Значення поділу права на приватне та публічне в господарських відносинах. – Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 3. – С. 107–109.

Методичне забезпечення навчальних дисциплін:

 • Актуальні проблеми господарського права: навчальний посібник / за ред.. В. С. Щербини. – К: Юрінком Інтер, 2012. – 528 с. (співавтор)
 • Актуальні проблеми господарського права (особлива частина) / за ред. В. С. Щербини та В. В. Рєзнікової. – К.: Ліра-К, 2016. – 862 с. (співавтор)
 • автор та співавтор 8 робочих навчальних програм з курсів та спецкурсів, що викладаються на кафедрі господарського права

Інше:

Член Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України

6422 Останнє редагування 01 груд. 13:33 |

Коментарі