HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 11:24 |

д.ю.н., проф. Пацурія Ніно Бондовна

(35 )

ПАЦУРІЯ НІНО БОНДОВНА

Пацурія
 • доктор юридичних наук
 • доцент
 • член спеціалізованих вчених рад:
  Д 26.001.06 Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Д 26.001.52 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ОСВІТА


 • 1997 - юридичний факультет Київського університету ім. Т. Шевченка з відзнакою

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


 • 2001 - кандидатська дисертація "Правове регулювання страхової діяльності в Україні (організаційно-правовий аспект)"
 • 2014 – докторська дисертація «Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект)»

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ


 • господарське право
 • страхове право
 • страхування у сфері охорони здоров’я
 • страхування ризиків у сфері енергетики 
 • адаптація законодавства України про фінансові послуги до права ЄС
 • адаптація законодавства України про страхування до права ЄС
 • правове регулювання публічних закупівель
 • правовий бізнес-консалтинг

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


З проблем наукового дослідження має 153 публікації, з них 97 наукових та 18 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці.

Після захисту докторської дисертації опубліковано 73 праці, з них 59 наукового і 14 науково-методичного характеру, у т.ч. після захисту публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та IndexCopernicus:

 • Науково-практичний коментар доГлави 1, ст. 13, Глави 4. Глави 5. ст. ст. 55, 55 1, 64 - 68, 70 - 72, 113, 114, 128, 130, 131. Глави 15. Глави 29. ст. ст. 263 - 271, 293. Глави 33. Глави 35. Глави 40Господарського кодексу України // Інформаційно-правова система Ліга:Закон.- 2016.
 • Страхові правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики : Монографія / Н. Б. Пацурія. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 504 с.
 • Страхове право України : навч. посіб. / Н. Б. Пацурія. – К. : Юрінком Інтер, 2006. –  175 с.
 • Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правовий аналіз: монографія / Н. Б. Пацурія, Ю. А. Безручко, О. А. Бєлова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 196 с.
 • Фінансові послуги // Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ВД «Професіонал», 2007. — 544. – С. 259 –282.
 • Страховые организации // Хозяйственное право. Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В. К. – К.: Юринком Интер, 2002. – С. 343–349.

Страхування // Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – С. 655-670.

 

 

11963 Останнє редагування 11 жовт. 09:16 |

Коментарі