HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 11:25 |

к.ю.н., доц. Повар Павло Олександрович

(20 )

ПОВАР ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

alt

 • кандидат юридичних наук
 • доцент
   

  ОСВІТА

  • 1999 - юридичний факультет Київського університету ім. Т. Шевченка

    

   ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

   • 2009 - кандидатська дисертація "Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні"

     

    НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

    • проблеми господарського права
    • правове регулювання припинення суб’єктів господарювання
    • правове регулювання банкрутства

      

     ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

     • Повар П.О. Критичний аналіз деяких положень Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” // Актуальні проблеми господарського права. Зб. наук. праць (За матеріалами „круглого столу”, м. Київ, 16 грудня 2004 р.) Ред.кол.: О.Д.Крупчан (голова), В.В. Луць, М.К. Галянтич та ін. – К.:НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2005.- с.84-90. 
     • Повар П.О. Правові проблеми створення ліквідаційної комісії // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 р. –К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.- с.602-605. 
     • Повар П. Захист прав кредиторів при ліквідації підприємств // Наукові правничі школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 12 жовтня 2005 року).-К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006.- с.148-151.
     • Повар П.О. Проблемні питання державної реєстрації припинення юридичних осіб // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених “Четверті осінні юридичні читання” (21-22 жовтня 2005 року, м. Хмельницький): У 5-х частинах: Частина друга: “Приватно-правові науки”. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – С. 245-248.
     • Повар П.О. Примусова ліквідація підприємства // Приватно-правовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (25-26 листопада 2005 року).-Київ-Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – С. 277-279.
     • Повар П.О. Проблемні питання добровільної ліквідації підприємств // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч”. - Київ: В-во КНУ ім. Т.Шевченка, 2006.- с.336-340.
      6357 Останнє редагування 26 черв. 11:14 |

      Коментарі