HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 11:29 |

д.ю.н., проф. Кологойда Олександра В’ячеславівна

(18 )

Kologoida

доктор юридичних наук

професор

 

ОСВІТА

 • 2001 - юридичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка спеціальність «Правознавство» ОКР «Магістр» (диплом з відзнакою)

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • 2005 -  дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання лізингової діяльності» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;
 • 2016 - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • господарське право
 • господарсько-процесуальне право
 • правове регулювання фондового ринку
 • акціонерне право
 • право промислової власності
 • правове регулювання лізингової діяльності

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Правове регулювання лізингової діяльності в Україні. Монографія. −К.: Видавництво "КИТ". - 2005. – 216с.
 • Навчальний посібник «Правове регулювання фондового ринку України», К.: Юрінком Інтер, 2008р. – 320 с.
 • Фінансові послуги. Пріоритетна сфера: регулювання цінних паперів та фондового ринку. Огляд стану адаптації законодавства України до acquic communautaire. – К.: ВД „Професіонал”. – 2007. – C. 195–258.
 • Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні. Навчальний посібник. У співавторстві з Безручко Ю.В., Вінник О.М., Глотовим М.О. −К.: Центр учбової літератури, 2007. − 194 с.
 • Система органів державного регулювання фондового ринку України // Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності : Монографія / За ред. В. С. Щербини. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. – С. 198 – 216.
 • Правовий режим цінних паперів / Актуальні проблеми господарського права : Навчальний посібник / за ред. д.ю.н. проф. Щербини В. С. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – С. 307 – 335.
 • Науково-практичний коментар до статей 36, 39 глави 3, статті 143 глави 14, глави 16, глави 17, статей 235 – 237 глави 26, глави 27, статті 292 параграфу 5 глави 30, статей 356 – 361 глави параграфу 3 глави 35 Господарського кодексу України. Інформаційно-правова система Ліга: Закон
 • Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні. Монографія. – К. : Видавництво Ліра-К, 2015. – 704 с.
 • Актуальні проблеми господарського права (особлива частина) : Навчальний посібник / за ред. д.ю.н. проф. Щербини В. С., д.ю.н. проф. Рєзнікової В. В. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016.

 

5388 Останнє редагування 06 груд. 10:36 |

Коментарі