HONOR ET GLORIA, UTILITAS

09 лист. 18:09 |

к.ю.н., доц. Кравець Ірина Мирославівна

(19 )

КРАВЕЦЬ ІРИНА МИРОСЛАВІВНА

 Kravec

 • кандидат юридичних наук
 • доцент

 

ОСВІТА


 • 2003 р. - юридичний факультет Національного університету "Острозька академія", бакалавр з відзнакою
 • 2005 р. - юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр з відзнакою

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


 • 2008 - кандидатська дисертація "Правове становище суб`єктів організаційно-господарських повноважень"

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ


 • проблеми господарського права

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


 • Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень: Монографія / Кравець І. М. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 240 с.
 • Кравець І. Організація господарських систем : постановка проблеми / І. Кравець // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 48–52.
 • Кравець І. М. Поєднання приватноправових та публічно-правових методів регулювання відносин при здійсненні органами державної влади організаційно-господарських повноважень / І. М. Кравець // Методологія приватного права : сучасний стан та перспективи розвитку (м. Київ, 22–23 травня 2009 року) : Зб. матеріалів ІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Методология частного права : современное состояние и перспективы развития» [Ред. кол. О. Д. Крупчан (голова), Н. С. Кузнєцова, Я. М. Шевченко та ін.]. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – С. 297–301.
 • Кравець І. Суб’єкти, що здійснюють організаційно-господарські повноваження у праві Європейського Союзу / І. Кравець // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 3. – С. 85–88.
 • Кравець І. М. Правовий статус суб’єктів організаційно-господарських повноважень за Господарським кодексом України / І. М. Кравець // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – С. 157–170.
 • Кравець І. М. Особливості правового становища органів державної влади як суб’єктів організаційно-господарських повноважень / І. М. Кравець // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 2. – С. 202–207.
 • Кравець І. Ретроспектива інституту суб’єктів організаційно-господарських повноважень в Україні / І. Кравець // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – С. 35–38.
 • Кравець І. Господарські об’єднання : окремі проблеми вдосконалення правового становища / І. Кравець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 79–81.

 

ІНШЕ


Забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • «Проблеми господарського права»
 • «Актуальні проблеми господарського права»
 • «Інвестиційне право»
 • «Господарське процесуальне право».
6236 Останнє редагування 07 жовт. 10:59 |

Коментарі