HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Запрошення до друку

(0 )

Шановні колеги!

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету запрошує Вас до співробітництва в межах фахового наукового журналу

«ПРАВОВІ ГОРИЗОНТИ» /

«LEGALHORIZONS»

Продовжується набір матеріалів до Випуску 5 (18) наукового фахового журналу «Правові горизонти».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 22248-12148ПР

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 996 від 11. 07. 2017 р. науковий журнал «Правові горизонти», який видається Сумським державним університетом, було включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Редакційна рада Журналу оголошує набір у випуск № 5 (18) за 2017 рік та запрошує науковців опублікувати свої статті з актуальної тематики в галузі права.

Ми прагнемо адаптувати досягнення українських правників в Європейську правову науку та ознайомити науковців нашої країни із закордонними досягненнями у галузі права.

Основними цілями Журналу є публікація результатів наукових досліджень, підвищення професійної компетенції фахівців, ознайомлення практикуючих працівників з актуальними проблемними питаннями різних галузей юриспруденції, поширення наукових знань, передового досвіду у галузі права та методики викладання юридичних дисциплін, інтеграція вітчизняної юридичної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір.

До редакції на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 15 жовтня 2017 року необхідно подати:

- електронний варіант статті у форматі Word;

- інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, контактний телефон, електронна адреса;

- для осіб, які не мають наукового ступеню, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);

- фото автора у форматі Jpg.

Стаття, надіслана електронною поштою, не звільняє автора від необхідності направлення на адресу редакційної колегії всього необхідного пакету документів.

Детальна інформація міститься на офіційному сайті Журналу http://law-review.sumdu.edu.ua та в прикріпленому файлі.

Останній термін подання матеріалів до № 5 (18) – 15 жовтня 2017 року

 

 Attention!

Dear colleagues

Educational and Scientific Institute of Law of Sumy State University invites your manuscripts for publication in the scientific journal

LEGAL HORIZONS

The submission of materials to Issue 5 (18) of Scientific Professional Edition “Legal Horizons” is continued.

Certificate on the state registration of print media - series KV No.22248- 12148PR

Editorial Board of the Journal announces the issue No.5 (18) 2017 and invites researchers to publish their manuscripts on topical legal issues.

The main objectives of the Journalare publication of research results, increasing the professional competence of specialists, familiarization of practicing lawyers with current problematic issues of different branches of law, dissemination of scientific knowledge, teaching methods of legal disciplines, integrating domestic legal science and education in global educational and research space.

Languages: Ukrainian, Russian, English.

The following documents should be submitted to the Editorial Board via Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. until October 15, 2017:

-     Electronic version of the manuscript in Word format;

-     Information about the author: name, surname, patronymic (in full), academic degree, academic title, place of work and position, postal address, telephone number, e-mail;

-     For authors without a scientific degree - scanned review of scientific supervisor or a person who has the scientific degree (reviewer’s signature must be certified in the personnel department of the institution or seal of the faculty (institute);

-     Author’s photo in .jpg format.

The manuscript sent by e-mail does not exempt the author from the need to send all necessary documents to the Editorial Board.

ADDRESS OF THE EDITORIAL BOARD:

Educational and Scientific Institute of Law of Sumy State University

Petropavlivska Str., 57

Sumy, Ukraine

40000

Detailed information is available on the official website of the Journal http://law-review.sumdu.edu.ua and in the attached file.

Deadline forsubmission of manuscripts forNo.5 (18) – October 15, 2017

 

 

828 Останнє редагування 10 жовт. 15:03 |

Коментарі