HONOR ET GLORIA, UTILITAS

28 листопада 2017 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на базі кафедри конституційного права відбувся міжкафедральний семінар, на якому було обговорено проект модельної програми навчального курсу «Виборче право» для студентів магістеріуму вищих навчальних закладів за галуззю 081 «Право».  Даний захід проводився спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Інститут виборчого права»  за підтримки Ради Європи  в рамках Плану дій для України на 2015-2017 роки та проекту Ради Європи «Реформа виборчої практики в Україні».   Проект програми розроблявся: зав. кафедри конституційного права КНУ імені Тараса Шевченка професором Марцеляком О.В., доцентами Ключковським Ю.Б. та Стецюком П.Б. Метою заходу було обговорення та уніфікація існуючих методологій викладання виборчого права у вищих навчальних закладах України та розвиток доктрини виборчого права в Україні з урахуванням європейських виборчих стандартів та належних практик. У семінарі прийняли участь…