HONOR ET GLORIA, UTILITAS

04 лип. 16:34 |

д.ю.н., проф. Хавронюк Микола Іванович

(31 )

Havroniuk

 • доктор юридичних наук
 • професор кафедри кримінального права та кримінології

ХАВРОНЮК Микола Іванович

ОСВІТА


 • 1978–1983 рр. – Військовий інститут Міністерства оборони СРСР, юридичний факультет (з відзнакою) (м. Москва);
 • з 1998 р. – кандидат юридичних наук;
 • з 2003 р. – доцент;
 • з 2008 р. – доктор юридичних наук;
 • з 2011 р. – професор.

ПОЧЕСНІ ТА ІНШІ ЗВАННЯ, РАНГИ


 • Заслужений юрист України;
 • полковник запасу Служби безпеки України;
 • державний службовець 3 рангу.

КАР’ЄРА


 • з 2012 р. по теперішній час – професор кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2006–2012 рр. – заступник керівника апарату – начальник правового управління Верховного Суду України;
 • 1999–2006 рр. – завідуючий відділом з питань національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та боротьби із злочинністю Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України;
 • 1993–1999 рр. – викладач, старший викладач, заступник начальника спеціальної кафедри Національної академії Служби безпеки України;
 • 1983–1993 рр. – слідчий, старший слідчий, помічник, заступник військового прокурора, військовий прокурор-криміналіст слідчого відділу військової прокуратури регіону (Прикарпатський, Забайкальський, Київський військові округи, Центральний регіон України).

НАУКОВА РОБОТА (у т.ч. за сумісництвом)


 • член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій зі спеціальності 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (з 2012 р.), Львівському державному університеті внутрішніх справ (з 2009 р.), а також в Національній академії Служби безпеки України (із захисту дисертацій, що містять державну таємницю) (з 2009 р.);
 • 2000–2003 рр. – професор Національної академії внутрішніх справ України;
 • з 2006 р. – професор Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • 2009–2012 рр. – старший науковий співробітник Наукової лабораторії дослідження злочинності проти прав і свобод людини і громадянина (м. Київ) Інституту вивчення проблем злочинності імені В.В. Сташиса Національної академії правових наук України;
 • з 2012 р. – член Координаційного бюро з проблем кримінального права відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України;
 • з 1998 р. – головний редактор наукового журналу “Підприємництво, господарство і право”;
 • з 2007 р. – член редколегії наукового журналу “Вісник Верховного Суду України”;
 • з 2008 р. – член редколегії наукового журналу «Наше право»;
 • з 2011 р. – член редколегії наукового журналу «Публічне право»;
 • з 2013 р. – член редколегії наукового журналу «Wojskowy Przeglad Prawniczy».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, СУМІЖНА З НАУКОВОЮ


 • з 2012 р. – директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ;
 • з 2007 р. – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (з 2007 р. вчений секретар, а з 2011 р. – голова цієї Ради);
 • з 2013 р. – експерт Громадської експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;
 • з 2007 р. – позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
 • з 2011 р. – член Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові України;
 • з 2012 р. – член Робочої групи при Президентові України з питань реформування законодавства про адміністративні правопорушення та запровадження інституту кримінальних проступків;
 • з 2010 р. – член Робочої групи з питань судової реформи при Президенті України;
 • з 2006 р. – член Центральної ради Українського юридичного товариства;
 • 2008–2010 рр. – експерт Програмної ради програми «Верховенство права» Міжнародного Фонду «Відродження»;
 • 2006–2007 рр. – член Робочої групи Міністерства юстиції України щодо гуманізації кримінального законодавства.
 • Співавтор багатьох проектів законів України з питань кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного і конституційного права.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


Автор понад 300 наукових праць, у т.ч. шести монографій і вісімнадцяти підручників, посібників, коментарів. Серед них:

дисертації:

 • кандидатська дисертація: «Кримінальна відповідальність за перевищення військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень» (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1998);
 • докторська дисертація: «Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації» (Київський національний університет внутрішніх справ, 2007);

монографії:

 • «Уголовная ответственность за должностные преступления» (1996, співавт.); «Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації» (2005); «Історія кримінального права європейських країн» (2006); «Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації» (2006); «Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення» (2011); «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення» (2013, співавт.);

підручники та посібники:

 • «Злочини у сфері підприємництва» (2001, співавт.); «Категорії злочинів і санкції Особливої частини КК України: наукові дослідження та деякі висновки» (2001); «Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність» (2002, співавт.); «Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність» (2003); «Права людини і громадянина» (2004, співавт.); «Основи правознавства» (2004 і 2009, співавт.) і «Правознавство» (2010, співавт.); «Кримінальне право. Загальна частина» і «Кримінальне право. Особлива частина» (дев'ять видань у 1998–2011, співавт.); «Кримінальне право. Загальна частина» (2011, співавт.);

коментарі:

 • «Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина» (2003); «Військові злочини: Коментар законодавства» (2003, співавт.); «Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України» (2004); «Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України» (2006); «Коментар основних положень Конституції України щодо захисту прав та свобод людини і громадянина» (2008); «Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України» (дев»ять видань у 2001–2012, співавт.); «Науково-практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією» (чотири видання у 1996–2008, співавт.); «Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (три видання у 2011–2012); науково-популярний збірник «Самые удивительные законы разных стран» (декілька видань у 2007–2013).

КОНТАКТИ


 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5582 Останнє редагування 22 лют. 21:19 |

Коментарі