HONOR ET GLORIA, UTILITAS

10 бер. 14:13 |

д.ю.н., проф. Берзін Павло Сергійович

(43 )

Berzin_Pavlo_Sergijovich

 • доктор юридичних наук
 • професор
 • заступник декана з наукової роботи

БЕРЗІН Павло Сергійович

КАР’ЄРА


ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


 • Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 316 с.
 • Берзін П.С. Злочини у сфері господарської діяльності: методика обчислення матеріальної шкоди. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 149 с.
 • Берзін П.С. Святий Великомученик Юрій Новицький – небесний покровитель вітчизняної школи кримінального права. – К.: Знання України, 2006. – 24 с.
 • Берзін П.С. Грошові обчислення в кримінальному праві України: сучасний стан, проблеми, пропозиції. – К., 2007. – 37 с.
 • Берзін П.С. Київська школа кримінального права (1834 – 1960 рр.): історико-правове дослідження: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 436 с.
 • Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.
 • Берзін П.С. Грошові обчислення в кримінальному праві України: навч. посіб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 116 с.
 • Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення: Монографія. – К.: Дакор, 2009. – 736 с.
 • Берзін П.С. Київська школа кримінального права (1834 - 1960 рр.): історико-правове дослідження. Монографія / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: "ВД" "Дакор", 2013. – 1144 с.

ІНШЕ


 • Автор понад 150 наукових праць
 • Співавтор трьох видань Науково-практичного коментарю до Кримінального кодексу України (перше вид. – за заг. ред. Гончаренка В.Г., Андрушка П.П. – К.: ФОРУМ, 2005, у трьох книгах; друге і третє вид. – за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка [друге вид. – К.: Дакор, 2008; третє вид. у двох томах – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009]). Спеціальний редактор другого і третього видань названого коментарю
 • Відповідальний редактор збірника «Альманах кримінального права» (вип. 1. – К.: Правова єдність, 2009), співавтор та спеціальний редактор третього видання навчального посібника «Кримінальне право України: Практикум» (за ред. С.С. Яценка. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010)
 • Брав участь у підготовці репринтного видання «Елементарного підручника загального кримінального права з детальним викладом засад російського кримінального законодавства» О.Ф. Кістяківського (3-є вид. – К.: Вид. Паливода А.В., 2009), а також репринтного «Курсу кримінального права» Л.Є. Владимирова (К.: Вид. Паливода А.В., 2010)
 • Стипендіат (як молодий учений) Кабінету Міністрів України (2005-2007),
 • Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008)
 • Лаурет першої премії ІІІ Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського Національного університету державної податкової служби України (2009)

 

10432 Останнє редагування 02 бер. 15:06 |

Коментарі