HONOR ET GLORIA, UTILITAS

11 лип. 11:16 |

Юридичний факультет у науково-освітньому просторі Рекомендовані

(20 )

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА СТАЖУВАННЯ

MA in Human RightsМіжнародна магістерська програма «Права людини і демократизація. Регіональна програма східного партнерства»
Регіональна річна міждисциплінарна магістерська програма, започаткована за фінансової підтримки програми ЄС European Instrument for Democracy & Human Rights. Учасники: Єреванський державний університет (координатор), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Білоруський державний університет, Тбіліський державний університет імені І. Джавахішвлі. http://www.regionalmaster.net/ 

ost west netzwerk main

Ost-West-Netzwerk 


Двосторонній проект обміну студентами між юридичними факультетами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Humboldt Universitaet zu Berlin, який передбачає проведення спільних наукових семінарів. 

 

Mykolas Romeris University logo.svgМагістерська програма подвійного дипломування.

Спеціалізація «Правове регулювання публічної адміністрації та права людини»
Програма проводиться на підставі угоди про співробітництво міжКиївським національним університетом ім. Т. Шевченка та Університетом ім. Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва).

 

 

eu coommission tempusErasmus+

Міжнародна програма обміну студентами, що передбачає навчання студента у ВНЗ іншої країни строком 3—12 місяців (якщо студент навчається в бакалавраті, але до отримання диплому бакалавра), або 1—2 роки, тобто на весь період тривалості навчальної програми (якщо був відібраний для навчання в магістратурі або аспірантурі). http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Проекти Темпус

Робота ведеться за проектами Темпус: 530391-TEMPUS-1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR «European Neighbourhood Policy Law and Good Governance» (EUNEG, Політика європейського сусідства — право та належне управління); 530465-TEMPUS-1-2012-BE-TEMPUS-SMGR «Fostering Sustainable and Autonomous Higher Education Systems in the Eastern Neighbouring Area» (ATHENA, Сприянняжиттєздатнимта автономнимсистемамвищої освіти в сусідніх східних регіонах).

 

epa logo1

Стажування студентів в Агентстві захисту довкілля та провідних юридичних фірмах США

Програма передбачає стажування студентів юридичного факультету в Агентстві захисту довкілля США та провідних юридичних фірмах цієї країни. Студенти проживатимуть у сім’ях високопоставлених американських юристів, благодійний фонд покриватиме витрати на проїзд та перебування. Керівником програми з американського боку є Марк Поллінз, директор програми забезпечення дотримання водоохоронного законодавства Агентства захисту довкілля США.

Факультет постійно розвиває міжнародне співробітництво з:

● Асоціацією Європейських університетів (EUA, Брюссель, Бельгія);
● Університетським коледжем Лондон (UCL, Лондон, Велика Британія);
● Ессекським університетом (Essex University, Ессекс, Велика Британія);
● Університетом Сандерленду (Sunderland University, Сандерленд, Велика Британія);
● Нортамбрійським університетом (Northumbria University, Ньюкасл, Велика Британія;
● Болонським університетом (Bologna University, Болонья, Італія);
● Університетом Міньо (Minho University, Брага, Португалія);
● університетами Німеччини.

ЦЕНТРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ПРАВА

Центр Американського Загального права (American Common Law Center) було створено як структурний підрозділ юридичного факультету, що всіляко сприяє студентам та викладачам налагодити академічну і Erasmus+ наукову співпрацю з колегами з університетів США, Канади та Європи. Мета створення Центру — запровадити сократівський метод навчання, спонукати студентів мислити, бо без цього неможливе вер-
ховенство права, громадянське суспільство.

У Центрі читають лекції провідні професори університетів США, практикуючі американські адвокати, судді тощо. Лекції присвячені широкому колу правових питань, починаючи з Верховенства права, закінчуючи кіберзлочинністю, діяльністю суду присяжних, діловою англійською мовою. Лекції читаються як «вживу», так і за допомогою сучасних засобів електронної комунікації. Центр розташовано у ауд. 236. Директор Центру – доц. О. А. Купрієвич.

Центр Німецького права http://zdr.knu.ua/ua/ започаткував свою роботу у 2014 р. Центр німецького права спрямовує свої зусилля на досягнення низки взаємопов’язаних цілей:

● Проводить наукові дослідження з широкого кола питань сучасної юридичної науки. Зокрема Центр розпочав великий проект, спрямований на підготовку методик вирішення юридичних справ за трьома напрямками – адміністративне право, кримінальне право та цивільне право.
● Організовує та проводить міжнародні науково-освітні заходи. Наразі Центром за підтримки юридичного факультету, працівників його окремих кафедр та ГО «Німецько-український правознавчий діалог»

Реалізовано низку проектів:

● організовано кілька відкритих лекцій з методики вирішення юридичних справ за участі німецьких доповідачів (вересень—жовтень 2014 р.),
● проведено міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Європеїзація української юридичної освіти» (листопад 2014 р.),
● видано навчально-практичний посібник «Біла книга» з реформування української юридичної освіти (червень 2015 р.),
● за фінансування DAAD й у співпраці з Києво-Могилянською академію організовано участь студентів юридичного факультету у літній школі «Право в Німеччині» (червень—липень 2015 р.) та німецько-українсько-польському семінарі з питань енергетичного права (липень 2015 р., Гейдельберґ, ФРН).
● з вересня 2015 р. Центром німецького права заплановано проведення низки навчальних занять за участю професорів права з Німеччини з актуальних питань юридичної науки та правозастосовної практики, а також науково-практичних конференцій у Німеччині.
● Проводить правопросвітницькі заходи зі школярами, які відбуваються у межах проекту «Університет юних правознавців».
● У співпраці з «Центром міжкультурної фахової комунікації та гармонізації термінології» сприяє вивченню правничої німецької мови студентами, аспірантами та викладачами юридичного факультету.
● Консультує студентів, аспірантів та викладачів з питань отримання наукових грантів на навчання та проведення наукових досліджень у Німеччині. На базі Центру німецького права у найближчі часи мають започаткувати свою роботу інформаційні представництва найвідоміших німецьких фондів — DAAD, Alexander von Humboldt-Stiftung, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Більш детально з інформацію про Центр німецького права, а також його роботу можна ознайомитися на його офіційному сайті за адресою www.zdr.knu.ua. Окрім цього, Центр німецького права покликаний сприяти вивченню правничої німецької мови студентами та викладачами юридичного факультету; поши-рювати інформацію про наукову та просвітницьку спадщину німецьких правників в Україні, організовувати та проводити всеукраїнські та міжнародні конференції, симпозіуми, конгреси, семінари, колоквіуми та інші наукові та освітні заходи, які поглиблюватимуть українсько-німецьку співпрацю у галузі права. Центр розташовано у ауд. 239. Директор Центру — проф. Р. П. Мельник.

СПЕЦІАЛЬНІ ФАКУЛЬТАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

● Курс «Письмова англійська юридична мова». Курс читається професором Крістофером Келлі (Christopher R. Kelly) з юридичного факультету Університету Арканзасу за допомогою цифрової відеоконференції. Участь у курсі безкоштовна. По закінченні курсу учасникам видаються сертифікати.
● Курс «Англійська мова для студентів-юристів». Курс читається Девідом Стоббзом (David Stobbs), фахівцем з англійської мови із Шотландії. Участь у курсі безкоштовна. Курс передбачає підвищення рівня володіння юридичною англійською мовою студентами, що вже мають середній (intermediate) рівень володіння англійською мовою. По закінченню курсу учасникам видаються сертифікати.
● Курс «Змагальний судовий процес та суд присяжних у США». Левітт Інститут (The Leavitt Institute for International Development, США) у співробітництві з кафедрою правосуддя запровадив навчальний курс зі змагального судового процесу та суду присяжних (теоретична та практична частини), який завершується Національними змаганнями. Мова викладання — англійська. Викладачі — провідні судді, адвокати та прокурори зі США. Переможці Національних змагань отримують можливість пройти стажування у США.
Курс «Вступ до американської системи здійснення кримінального правосуддя», за договором про співробітництво з Клівендським інститутом правосуддя (США).
● Курс «International Law and Human Rights: A Russian Comparative Perspective» (Міжнародне право та права людини: російська порівняльна проекція), професор Університету Тарту (Естонія), член виконавчого комітету ЄС з міжнародного права Лаурі Малксоо.
Курс «Іus ad bellum — право держави на ведення війни», доцент міжнародного права Університету Тарту (Естонія), експерт в сфері міжнародного гуманітарного і дипломатичного права проф. Рене Ваарк.

КУРСИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

В рамках основної програми на факультеті читається вже більше десятка курсів англійською мовою, і ця цифра постійно зростає. Курси англійською мовою читаються студентам різних навчально-кваліфікаціних рівнів, проте більшість із них все-таки викладаються студентам-магістрам. Викладання англійською мовою здійснюють як викладачі — штатні співробітники факультету, так і спеціально запрошені для читання
окремих тем та курсів іноземні фахівці (зокрема, директор програми забезпечення дотримання водоохоронного законодавства агентства захисту довкілля США Марк Поллінз, проф. Крістофер Келлі з Університету Арканзасу та ін.).

ЛІТНІ ШКОЛИ

Літня школа з права та державного управління (Берлін) протягом двох тижнів щороку проходить на базі Берлінської вищої школи економіки та права за підтримки Вищого адміністративного суду Німеччини. Передбачає курс лекцій та практичних занять з теоретичних основ та актуальних проблем реалізації принципу верховенства права у державному управлінні, ролі адміністративної юстиції у правовій державі. Лектори: професори,
судді, депутати парламенту, експерти.

Щорічні міжнародні літні школи КНУ імені Тараса Шевченка. Кафедрою інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році було започатковано проведення Літньої школи з інтелектуальної власності спільно з Державною службою інтелектуальної власності України та Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Літня школа проводилася за програмою Всесвітньої організації інтелектуальної власності, про що її учасники отримали відповідні сертифікати. Зазначений навчальний захід охоплює базові аспекти інтелектуальної власності та спрямований на студентів випускних курсів ВНЗ, викладачів та молодих професіоналів, досвід роботи яких у сфері інтелектуальної власності не перевищує п’яти років. Літня школа, яка тривала протягом тижня у липні минулого року, зібрала понад 100 слухачів з усієї України; при цьому Університет надав можливість прослухати програму з інтелектуальної власності на безоплатних засадах.

Експертами до Літньої школи з інтелектуальної власності залучаються провідні фахівці у сфері інтелектуальної власності держави, зокрема з Державної служби інтелектуальної власності України та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» («Укрпатент»), ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», з Міністерства юстиції України, правоохоронних та судових органів. Серед експертів є провідні науковці академічних інститутів НАНУ та НАПрНУ, викладачі Університету, чиї праці присвячені проблематиці інтелектуальної власності в усій її багатогранній сфері.

13787 Останнє редагування 11 лип. 16:33 |

Коментарі