HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:16 |

к.ю.н.,ас. Слепченко Анжела Анатоліївна

(10 )

alt

 Слепченко Анжела Анатоліївна

 • 1999р. - закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (м.Харків).
 • 2000-2004 рр. - навчалась в аспірантурі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2004р. - працює на посаді асистента кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету.

Протягом роботи на кафедрі Слепченко А.А. читала лекції і проводила практичні заняття із курсів „Законодавство про освіту”, проводила практичні заняття із курсів „Екологічне право”, „Земельне право”, із спецкурсу „Ядерне право”, читала лекції і проводила семінарські заняття із курсів „Основи правознавства” та „Земельне право” на економічному та географічному факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Працює над написанням дисертації на тему „Реалізація права громадян на еколого-правову освіту (на прикладі юридичних вищих навчальних закладів III-IY рівнів акредитації)”, має публікації у фахових виданнях, брала участь у науково-практичних конференціях.

Наукові статті:

 1. Деякі аспекти реалізації права громадян на одержання екологічної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Вип. 53. - 2003. - с. 84-87;
 2. Законодавство України про екологічну освіту: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 66. - 2005. - с. 84-87.

Брала участь у:

 • Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів „Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих дослідників” (2002 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
 • Міжвузівській науково-практичній конференції молодих науковців "Забезпечення законності у сфері земельних відносин" (2003 р., Львівський інститут внутрішніх справ при Національної академії внутрішніх справ України, м.Львів, 2003 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти”, присвяченої 5-річчю створення юридичного факультету Національної аграрної академії України (м.Київ, 2006 р.).
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту”, юридичний факультет КНУ ім..Т.Шевченка, 22 листопада 2007 року доповідь на тему: „Право на еколого-правову освіту як суб’єктивне екологічне право громадян”Слепченко А.А.
 • 2 Міжнародній науково-практичній конференції студентів і аспірантів "Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти" 21-22 грудня 2007 року м.Суми, юридичний факультет Української академії банківської справи Національного банку України доповідь на тему: Державні стандарти еколого-правової освіти у вищих навчальних закладах як форма прояву екологічної правосвідомості”

Публікації:

 1. Слепченко А.А. Правова природа стандартів вищої освіти в Україні (еколого─правовий аспект) Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: Тези допов. на наук. конф. ад’юнктів, аспірантів та по шукачів, Львів, 28 вер. 2007р. – С.195.
 2. Слепченко А.А. Законодавство про освіту. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності „Правознавство” / К., 2007. – 43 с.
 3. Слепченко А.А.Участь у Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та пошукувачів „Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні”, Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 28 вересня 2007 року доповідь на тему: "Правова природа стандартів вищої освіти в Україні (еколого─правовий аспект)"Слепченко А.А.
4593 Останнє редагування 24 бер. 14:33 |

Коментарі