HONOR ET GLORIA, UTILITAS

06 лип. 11:55 |

к.ю.н., доц. Ковальчук Тетяна Григорівна

(20 )

Ковальчук Тетяна Григорівна в 1991 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 1991 року і донині працює на юридичному факультеті, де пройшла шлях від асистента до доцента.
У 1996 р. Тетяна Григорівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему « Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування», а в 1999 році їй було присвоєно вчене звання доцента.
З вересня 1998р. по серпень 2003р. та з лютого 2005 р. по грудень 2006 р. Ковальчук Т.Г. працювала заступником декана юридичного факультету з наукової роботи. Протягом 1999-2002 р.р. була зарахована також за сумісництвом керівником нового структурного підрозділу юридичного факультету – Центру досліджень проблем прав людини.
Загальна кількість наукових праць Тетяни Григорівни складає більше 45, включаючи розділи до підручника, коментарів до законодавства, наукових статей, тлумачення  термінів у Екологічній енциклопедії, навчально-методичних матеріалів тощо. Це, наприклад, наступні публікації: 1. Розділ 1 « Земельне законодавство» у збірнику Екологія і закон: екологічне законодавство України, за ред. проф. Андрейцева В.І. ( систематизація нормативних актів) К.: Юрінком-Інтер, 1997.- С.149-410; 2. Глава 4 Розділу 3 «Правовий режим виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу» в підручнику Екологічне права. Особлива частина. Повний академічний курс. За ред акад. Андрейцева В.І. К.: Істина, 2001.-С. 517- 539; 3. Глава 15 ( ст. ст.92 – 97), глава 24 (ст.157) в  коментарі Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. Ред. В.І. Семчика.- 3-є вид., перероб. І доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.- С. 350-382, 586-589. 4. Розділ 4 Освітньо-наукова школа світового рівня « Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки» /  Літопис кафедри трудового, земельного та екологічного права. За наук. ред. Акад Апрн України Андрейцева В.І. – К., 2007.- С.99-108.
Працюючи на кафедрі трудового, земельного та екологічного права доц. Ковальчук Т.Г. читає лекції та проводить практичні заняття з основних курсів „ Земельне право”,  „Проблеми теорії земельного права” та спецкурсів „Земельно-правові документи”, „Правові форми використання земель громадянами України”, „Проблеми реалізації права власності на землю”, підготувала одноособово та у співавторстві із доц. Гринько С.В. навчально-методичні матеріали до 3 спецкурсів: «Проблеми теорії земельного права», «Земельно-правові документи», « Правові форми використання земель громадянами України».
В рамках наково-дослідної роботи юридичного факультету брала участь у розробці проекту Закону України «Про приватизацію земель», проекту Аграрного кодексу України, підготовці підзаконних актів за науковою темою « Розробка нормативно-правового механізму передачі територій зон відчуження і безумовного (обов»язкового) відселення.
За час роботи на кафедрі та працюючи на факультеті заступником декана з наукової роботи, брала активну участь у виконанні бюджетних та госпдоговірних тем, виступала заступником голови оргкомітету з проведення різноманітних заходів на факультеті: науково-практичних конференцій, „круглих столів”, наукових семінарів, проведення конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з правознавства тощо.
За роботу на кафедрі та факультеті доц. Ковальчук Т.Г. нагороджувалась почесними грамотами та іншими відзнаками різних інституцій, зокрема, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, знаком „Відмінник освіти України” тощо.

7099 Останнє редагування 29 черв. 18:01 |

Коментарі