HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 12:40 |

к.ю.н., доц. Євстігнєєв Андрій Сергійович

(23 )

Євстігнєєв Андрій Сергійович

Кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, сертифікований експерт Національної асоціації адвокатів України.

Народився в м. Кіровограді.

В січні 2005 року закінчив магістратуру юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (диплом з відзнакою).

    З 01.10.2005 р. зарахований до аспірантури з відривом від виробництва юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (спеціальність 12.00.06).

2005-2009 р.р. – аспірант кафедри трудового, земельного і екологічного права юридичного факультету.

В 2006 р. отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

З 01.10.2007 р. прийнятий на роботу на посаду асистента кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету та переведено в аспірантурі без відриву від виробництва, яку закінчив 30.01.2009 р.

З 14.05.2012 р. - по цей час доцент кафедри екологічного права юридичного факультету.

В 2013 р. присуджено вчене звання доцента.

В 2014 р. сертифікований в якості експерта Національної асоціації адвокатів України з правом організації та проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України.

З 2004 р. по цей час має значний досвід законотворчої діяльності в якості помічника-консультанта на громадських засадах народних депутатів України ІV, VI, VII та VIIІ скликань, а також позаштатного консультанта комітету Верховної Ради України.

Викладає нормативні курси та спецкурси: «Екологічне право», «Проблеми права  екологічної безпеки», «Проблеми дозвільної системи в екологічному праві», «Актуальні проблеми екологічного права», «Проблеми еколого-правової відповідальності» для студентів юридичного факультету, «Правові основи природокористування», а також окремі предмети для студентів інших факультетів.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні».

Наразі активно працює над докторською дисертацією на тему «Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування», за темою якої опубліковано більше 20 статей в фахових виданнях, в тому числі — 5 в іноземних фахових виданнях.

Здійснює керівництво написанням кваліфікаційних робіт студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціалізації «екологічне та природоресурсне право» та студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціалізації «земельне та екологічне право», виступає експертом наукових робіт, поданих аспірантами та здобувачами на розгляд кафедри для отримання наукового ступеня кандидата юридичних наук.

         Сфера наукових досліджень – екологічне право, земельне право, проблеми правового забезпечення екологічної безпеки.

         Автор та співавтор близько 50 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.; за ред. В.В. Носіка – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 511 с. (у співавт.).

Науково-практич. коментар Лісового кодексу України / Г.І. Балюк, А.П.Гетьман, Т.Г. Ковальчук. - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 368 с. (у співавт.).

Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення / Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С.Шемшученко та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. (у співавт.)

Правові форми екологічного контролю : Навчальний посібник / М.В. Краснова, Е.В.Позняк, Т.П.Коваленко та ін. (за ред. Краснової М.В.). - К.: Алерта, 2012. - 760 с. (у співавт.)

6511 Останнє редагування 06 трав. 15:20 |

Коментарі