HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 18:43 |

к.і.н., доц. Дячук Леонтій Володимирович

(12 )

Дячук Леонтій Володимирович

 • кандидат історичних наук
 • доцент

ДЯЧУК Леонтій Володимирович

ОСВІТА


 • 1987 р. - Історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка
 • Стажувався в Інституті Східної та Південно-Східної Європи Віденського університету (Австрія) та Інституті археографії та джерелознавства НАН України

 

КАР’ЄРА


 • 1996 р. - обирався та працював за сумісництвом заступником голови профкому університету
 • 1998 р. - підготував і читає спецкурс “Історія візантійського права” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2004 р. - до цього часу – доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


 • 2001 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему : "Історично-правові записки українського дворянства (кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст.) як пам’ятки історичної думки"

 

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ


 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Історія України (державності)
 • Релігієзнавство і канонічне право
 • Історія візантійського права
 • Історичні та правові проблеми української еліти кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст.
 • Проблеми національного Відродження XIX ст.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


 • Формування світогляду Ю. О. Мартова // Наукові праці з питань політичної історії . Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 171. – К., 1991. – С. 12-20. (0, 5 арк).
 • Формування історіософської культури студентів та проблеми національної еліти (історичний аспект) // Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста – К.,1994. – С. 176-177. (0,2 арк)
 • Проблема національної ідентичності українців у міфоісторичних концепціях ХVІІ та початку ХІХ століть // Етнічна історія народів Європи. – К., 1999 – С. 19-24. (0,4 арк)
 • “Записка про малоросійських козаків” Миколи Репніна-Волконського // Четверта Академія пам`яті професора Володимира Антоновича. До 165-річчя Київського університету ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – С. 117-140. (1 арк.)
 • Політико-правові та історичні ідеї українського дворянства: промова Василя Полетики 2 серпня 1801 року // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 42. – К., 1999. – С. 71-75. (0,5 арк.)
 • Історія Києва: від княжої доби до сучасності. (у співавторстві). – К., 2005. (44, 93 арк).
 • Матвієнко Іван Дмитрович.//Освіта. – 2005.
 • Майнові права подружжя у візантійському праві іконоборської доби // Про українське право. Число 1, – К., 2006, – С. 74-90.
 • Петражицький Лев Йосипович // Соціологічна енциклопедія. – К., “Академвидав”, 2008, – С. 275.
 • Формування історіософської культури студентів та проблеми національної еліти (історичний аспект) // Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста – К.,1994. – С. 176-177. (0,2 арк)
 • “Записка про малоросійських козаків” Миколи Репніна-Волконського // Четверта Академія пам`яті професора Володимира Антоновича. До 165-річчя Київського університету ім. Тараса Шевченка. – К., 1999.
 • Історія України. Хрестоматія: У 2-х ч. – Вид. 2-е, перероб і доп. – К., ІЗМН, 1996. (41,15 арк.) (у співавт.)
 • Історія України. Програма курсу для студентів природничих факультетів університету. – К., ВЦ “Київський університет”, 1998. – 36 с. (2,2 арк.) (у співавт.)
 • Суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці ХІХ – ХХ століть // Збірник програм спецкурсів для студентів університету. – К., 1999 – С. 34-41. (0,3 арк.) (в співавт.)
 • Історія та інституції візантійського права // Збірник програм спецкурсів для студентів університету. – К., 1999. – С. 83-94. (0,5 арк)
 • Історія України. Практикум. Для студентів університету / Б.І. Білик, Ю. А. Горбань, Л.В. Дячук та ін. – К., 2000. – 120 с. (8,2 арк)
5475 Останнє редагування 30 бер. 09:52 |

Коментарі