HONOR ET GLORIA, UTILITAS

13 черв. 01:47 |

к.ю.н., доц. Вовк Олександр Йосипович

(62 )

vovk

 

Освіта

1983 р. - юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

 

Кар’єра

Науково – педагогічний стаж – понад 29 років.

Жовтень 1983 – червень 1987 виконуючий обов’язки та народний суддя в Кримській області.

1987 – 2012 р.р. асистент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

2012 р. - по теперішній час на посаді доцента кафедри історії права та держави юридичного факультету Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно звання доцента кафедри історії права та держави.

 

Державні дисертації

2011 р. - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Систематизація литовсько-руського права другої половини XV – початку XVI століть».

 

Сфера наукових досліджень та інтересів

Історія українського права, історія держави та права зарубіжних країн, порівняльне правознавство, історія європейської юстиції, історія міського самоврядування в Україні, звичаєве право.

 

Громадська робота

Член правління Громадської організації «Випускники юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка»

Наукові праці

Автор понад 70 -  наукових та навчально – методичних праць.

Підручники та навчальні посібники

Вовк О.Й. Історія держави і права України : Хрестоматія / За ред. О.О. Шевченко. - К. : Вентурі, 1996. - 224 с. (співавторство)

Вовк О.Й. Історія українського права. Навчальний посібник / За ред. О.О. Шевченка. – К.,: Вентурі, 2001. – 300 с. (співавторство)

Вовк О.Й. Основи історії держави і права України. // Правознавство: Підручник / За загальною редакцією О.В. Дзери. – К.: Юринком Інтер, 2007. – С. 136-185. (співавторство).

Вовк О.Й. Українське право другої половини XIV - середини XVII століть. // Українознавство: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. М.І. Обушного. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. –  С. 250-269

Вовк О.Й. Історія українського права : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. А. Безклубий [та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. І. А. Безклубого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Грамота, 2010. - 336 с. (співавторство).

6145 Останнє редагування 21 бер. 21:41 |

Коментарі