HONOR ET GLORIA, UTILITAS

22 черв. 03:08 |

д.ю.н., проф. Захарченко Петро Павлович

(73 )

 

Захарченко

Захарченко Петро Павлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Народився 6 вересня 1960 р. в селі Волошинівці Баришівського району Київської області. Закінчивши у 1977 році середню школу, працював у Центральному державному історичному архіві УРСР на посаді охоронця фондів.

З 1978 по 1983 р р. навчався на історичному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, після закінчення якого  працював дільничним інспектором у справах неповнолітніх Московського районного відділу внутрішніх справ, а впродовж 1989-1991 рр. – інспектором у справах неповнолітніх відділу кримінального розшуку УВС м. Києва. У 1991 р. призначений на посаду викладача Училища міліції МВС України, а з 1995 р. по 2010 р. працював викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри історії держави і права Національної академії внутрішніх справ України. Упродовж 2010 – 2013 рр. – доцент, професор кафедри теорії права та держави. Нині професор кафедри історії права та держави.

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Селянський повстанський рух за доби Української Держави (квітень-грудень 1918 р.)». У 2009 р. підготував дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Право власності на землю в Україні: інституалізація, правове забезпечення, особливості реалізації (середина ХІХ – перша чверть ХХ ст.)», яку у цьому ж році успішно захистив.

У 2014 р. Захарченку П. П. було присвоєно наукове звання професора, у 2015 р. – академіка Академії наук вищої освіти України.

За час роботи на кафедрі читав курс лекцій з «Історії української державності», «Історії українського права», «Звичаєвого права» для студентів І курсу та спецкурси «Порівняльне конституційне право країн ЄС», «Право країн ЄС» для студентів магістратури.

Захарченко П. П. є керівником магістерських робіт. Підготував 4 кандидатів юридичних наук, автор понад 80 наукових робіт, з яких 4 монографії, 1 підручник і 4 навчальних посібники. Брав участь у роботі 17 наукових конференцій.

Основні праці: Історія держави і права України :  [підручник]  – К. : Атіка, 2005. – 367 с.;  Історія держави і права зарубіжних країн : [навчальний посібник для дистанційного навчання] / Захарченко П. П., Ковалевська О. О., Кузьминець О. В. – 2-е вид. доп. та перероб. – К.: Україна, 2006. – 213 с. ; Розвиток права власності на землю в Україні (середина ХІХ – перша чверть ХХ ст.) : [монографія] .  – К. : Атіка, 2008. – 295 с.; Право власності на землю в Україні: правове забезпечення та особливості реалізації (середина ХІХ - початок ХХ ст.) : [монографія]. -К.: Атіка, 2010. – 386 с.; Проблеми еволюції механізму держави в теоретичній спадщині Михайла Сперанського // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. - № 2. – С. 307-312.; До проблеми походження Руської держави // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». – Випуск 21. – 2013. - Ч. ІІ. – Т. 1. – 39-42.; Третій Універсал Української Центральної Ради //  Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Серія 18. - Економіка і право. –  Вип. 23. – С. 112-118 тощо.

       Науковий інтерес П. П. Захарченка нині зосереджений на історії розвитку українського права у період перебування українських земель у складі Російської імперії, а також за доби Української революції 1917-1921 рр.


 

7127 Останнє редагування 27 квіт. 09:31 |

Коментарі