HONOR ET GLORIA, UTILITAS

10 жовт. 10:50 |

в. о. зав. каф., к.і.н., д.ю.н., проф. Мірошниченко Марія Іванівна

(8 )

Мірошниченко Марія Іванівна

Мірошниченко

  • Кандидат історичних наук
  • доктор юридичних наук
  • професор

Освіта


1979 - Історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка ( історик,. викладач історії та суспільствознавства)
2005 - Київський університет ринкових відносин: Київська вища банківська школа(юрист, господарсько-правова діяльність)

Кар’єра


Науково-педагогічний стаж – понад 30 років.

1979-1982 - науковий співробітний, старший науковий співробітник Державного архіву вищих органів державної влади і органів державного управління УРСР в м. Києві.

1982-1997 – викладач підготовчого відділення Київського університету імені Тараса Шевченка

1997 року – рішенням Вченої Ради Київського університету присвоєно вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін

1997-2013 – доцент кафедри теорії та історії держави і права (Інститут внутрішніх справ, Національний авіаційний університет, Відкритий міжнародний університет розвитку людини)

2013 – до цього часу – доцент, професор кафедри історії права та держави

2015 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри історії права та держави.

жовтень, 2016 р. – в.о. завідувача кафедри

Дисертаційні праці


1993 р.- дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: « Вища школа радянської України 1920-1928 рр: історія, досвід, уроки»

2013 р. - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Генезис правової системи України: теоретико-методологічний аспект»

Сфера наукових досліджень та інтересів


Теорія та методологія права, порівняльне правознавство, історія, теорія та методологія правових систем, істрія українського права, звичаєве право України.

Громадська робота


Керівник, запроваджених на кафедрі, науково-навчальних проектів для студентів юридичного факультету: « Гендерні проблеми: подолання стереотипів»; «Інститут медіації в доктрині правової системи України».
Організатор та керівник творчої студії для студентів «Образ права»

Наукові праці


Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

3 індивідуальні монографії:

«Державність і право України: генезис у європейському контексті ( З найдавніших часів до початку Х1Х ст..)» К.: Атіка, 2006. – 544 с.

«Генезис національних правових систем: теоретико-методологічний аспект». – К.: ун-т- Україна», 2007. – 271 с.

«Теоретичні і методологічні засади генезису правової системи України» - К.: ун-т «Україна», 2010. – 451 с.
Підрозділи у 2 -х колективних монографіях (у співавторстві з О. Г.Мурашиним ):

Поняття правової системи України у контексті антагональної взаємозалежності правової держави і громадянського суспільства в сучасних умовах- трансформації // Громадянське суспільство і правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації: [монографія / - К.: Європ. ун-т, 2012. – С.22-37

Методологічна роль локальних і загальних правових традицій у формуванні правового стилю як критерію типології правових систем // Контамінація раціонального та ірраціонального в методології правознавства . – К.: Європ. ун-т, 2013. – С.173-197

Підручники і навчальні посібники

Мірошниченко М.І. Історія вчень про державу і право: [навч. посіб.] / В.І.Мірошниченко, М.І.Мірошниченко.– К. : Атіка, 2001. – 224 с. ( перевид.: 2004, 2007 рр ).

Мірошниченко М.І. Історія вчень про державу та право: [навч.- метод. посіб.] – К.: РВВ КІВС, 2001. – 98 с.

Мірошниченко М.І. Історія держави і права України : [навч. посіб.] / [А.С.Чайковський, В.І. Батрименко, О.І. Гуржій та ін. ]. – К., АВСУ, 1997. – 240 с.

Мірошниченко М.І. Історія держави і права України: [навч. посіб.] / [А.С.Чайковський (кер. кол. авт.), В.І. Батрименко, О.Л. Копиленко та інші.]; за ред. А.С.Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 384 с.

Мірошниченко М.І. Історія держави і права України: [підруч.] / [А.С.Чайковський (кер. авт. кол.), В.І. Батрименко, Л.О.Зайцев, О.Л. Копиленко та ін.]; за ред. А.С.Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

Мірошниченко М.І. Історія Українського права. Джерела. Ч.1. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка , 2015. – 178 с.[електр. ресурс]


 

2127 Останнє редагування 10 лист. 09:07 |
Детальніше в цій категорії: д.ю.н., проф. Захарченко Петро Павлович »

Коментарі