HONOR ET GLORIA, UTILITAS

10 жовт. 14:38 |

к.ю.н., ас. Мацелюх Іванна Андріївна

(22 )

Мацелюх Іванна Андріївна

ОСВІТА:

2007 рік – юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2013 – аспірантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КАР’ЄРА:

2013 рік – асистент кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2014 рік – секретар Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ:

2013 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук «Джерела церковного права державного походження в Україні (Х – середина ХVII ст.)»

2015 рік – затвердила тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук «Генезис інститутів правопорушення та юридичної відповідальності у сфері регулювання церковних відносин».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Історія українського права, державності, ґенези церковного права в українському правовому просторі.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Монографії:

Мацелюх І. А. Джерела церковного права за доби Українського середньовіччя / І. А. Мацелюх. – Київ: Талком, 2015. – 291 с.

Мацелюх І. А. Заснування Київської митрополії: історико-правовий аспект / Іванна Андріївна Мацелюх // 1150-річчя заснування Київської Митрополії в ґенезі Української Православної Церкви: духовно-історичні передумови та цивілізаційна спадщина : колективна монографія // [aрхім. Віктор (Бедь), М.І.Обушний, Є.І.Гайданка та ін.]. – Ужгород : Інформаційно-видавничий відділ УУБА КаУ, 2013. – 343 с.

Статті:

Мацелюх І. А. Особливості джерел церковного права державного походження доби Руської держави / І. А. Мацелюх // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: збірник наукових праць. – Випуск15. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2011. – С.169 – 174.

МацелюхІ.А. Розвиток науки церковного права в Україні / І.А.Мацелюх // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск56. – Київ: Інститут держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, 2012. – С.130 – 135.

МацелюхІ.А. Відображення співвідношення поняття «джерело права» та «форма права» в науковій спадщині юристів – теоретиків / І.А.Мацелюх // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць. – №3 (50). – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2012. – С. 52 – 56.

МацелюхІ.А. Поняття та класифікація українських джерел церковного права / І.А.Мацелюх // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка): економіко-правовий, науково-практичний журнал. – №1– 2 (48 – 49). – Київ: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Академія правових наук України, 2012. – С.68 – 71.

МацелюхІ.А. Правове регулювання державно-церковних відносин за дарувальними грамотами галицько-волинських князів / І.А.Мацелюх // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Випуск19. – Том1. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2012. – С.76 – 78.

Мацелюх І. А. Правове регулювання внутрішньоцерковних відносин у джерелах римського та візантійського права / І. А. Мацелюх // Юридична Україна. Щомісячний науковий журнал. – № 1 (121). – Київ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрінком Інтер», 2013. – С. 22 – 28.

Мацелюх И. А. Церковный устав и дарственные грамоты галицко-волынских князей как источники церковного права государственного происхождения / И. А. Мацелюх // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – № 8 (260). – Кишинёв: Министерство юстиции Республики Молдова, отпечатано SRL «Cetatea de Sus», Дом печати, 2013. – С. 54 – 57.

Мацелюх І. А. Історіографічна література щодо походження великокнязівських церковних уставів: дискусійні питання / І. А. Мацелюх // Вісник Академія адвокатури України. Науковий журнал. – № 1 (26). – Київ: Академіїя адвокатури України, 2013. – С. 5 – 9.

Мацелюх І. А. Конституційно-правовий статус Підкарпатської Русі у складі Чехословаччини / І. А. Мацелюх // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка): Економіко-правовий науково-практичний журнал. – №3 – 4 (58 – 59). – 2014. – 10 – 17.

Мацелюх І. А. Правовий статус Українського Закарпаття за Конституційною хартією Чехословацької республіки 29 лютого 1920 року/ І. А. Мацелюх // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 5/2014. – С. 5 – 9.

Мацелюх І. А. Екологічне право: у вимірі історичної ретроспективи / І. А. Мацелюх // Екологічне право України: науково-практичний журнал. – 2014. – №1. –С. 29 – 33.

Мацелюх І. А.  Історико-правові проблеми взаємин церкви і держави / І. А. Мацелюх // Соціологія права: науково-практичний журнал № 1 – 2 (12 – 13). – К, 2015. – 81 – 84.

Мацелюх І. А. Умови для укладення шлюбу в Українській гетьманській державі та Російській імперії ХVIII ст.: порівняльно-правова характеристика / І. А. Мацелюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Т.102. – С. 50 – 52

Мацелюх І. А. Право на милосердне позбавлення життя: компаративістичний вимір / І. А. Мацелюх // Соціологія права: науково-практичний журнал № 3 – 4 (14 – 15). – К, 2015. – 81 – 84.

Методичне забезпечення навчальних дисциплін:

Робоча програма із спецкурсу «Релігійно-традиційна правова сім’я» для студентів 2 курсу ОР «Магістр» напряму підготовки «Право», спеціальності 6.030401 «Правознавство», спеціалізації «Порівняльне правознавство» / І. А. Мацелюх. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – 31 с.

Робоча програма із спецкурсу «Еволюція мусульманського права» для студентів 2 курсу ОР «Магістр» напряму підготовки «Право», спеціальності 6.030401 «Правознавство», спеціалізації «Порівняльне правознавство» / І. А. Мацелюх. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – 21 с.

КОНТАКТИ:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1504 Останнє редагування 07 лист. 16:24 |

Коментарі