HONOR ET GLORIA, UTILITAS

10 жовт. 14:39 |

к.ю.н., ас. Чубата Марина Валеріївна

(21 )

chubata

Кандидат юридичних наук
асистент

ОСВІТА

2010 рік – юридичний факультет Київського національного університету іменіі Тараса Шевченка.

КАР’ЄРА

2011 рік (січень-квітень) – молодший  спеціаліст Департаменту корпоративних відносин і PR ПАО «Альфа Банк».

2011 рік – асистент кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2015 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Законодавство у сфері державного будівництва доби Української революції 1917–1921 років в  історико-правових дослідженнях»

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Історія українського права, державності, законодавства, порівняльне правознавство, правове регулювання  туристичної діяльності  в Україні та зарубіжних країнах.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Капелюшна М.В.  Державно-правові  ідеї в Україні революційної доби 1917 – 1921 рр.: стан та  перспективи наукової розробки / Марина Капелюшна // Вісник  Академії  праці  і  соціальних  відносин Федерації профспілок  України. Серія: Право та  державне  управління. – К., 2011. – Вип. №4. – С. 139 – 143.
 2. Капелюшна М.В. Вплив  Української революції на  державотворчі процеси в  Білорусі (1917 – 1921 рр.): історіографічні  та  історико-правові  аспекти / Марина Капелюшна // Новітні  тенденції вивчення актуальних проблем революційної  доби (1917 – 1921 рр.). Зб. наук. праць. – Київ – Черкаси, 2012. – С.37 – 46.
 3. Капелюшна М.В. Державотворення  та  правотворення  доби Української  революції 1917 – 1921 рр.  у новітніх  дослідженнях  правознавців / Марина Капелюшна // Українська  революція 1917 – 1921 рр.: погляд із сьогодення. – К.: Український  інститут національної пам‘яті, 2013. – С.630 – 639.
 4. Капелюшна М.В. Історико-правові  дослідження законодавчих засад державного  будівництва в Україні (1917 – 1921 рр.): аналітичний  огляд наукового доробку правознавців  української діаспори / Марина Капелюшна //  Часопис  Київського університету  права. – 2013. – Вип.2. – С.61 – 66.
 5. Капелюшна М.В. Висвітлення  в  історико-правових дослідженнях законодавчого  забезпечення мовної політики за  доби Української революції 1917 – 1921 рр. / Марина  Капелюшна //  Вісник  Академії  праці  і  соціальних  відносин Федерації  профспілок  України. Серія: Право та  державне  управління. – К., 2013. – Вип.1. – С. 23 – 29.
 6. Чубата М.В. «Українська  революція 1917 – 1921 рр.»  в історико-правових дослідженнях: термін, сутність явища, хронологічні  межі / Марина Чубата // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – Одеса, 2013. –  №6-3. – Том 1. –    С.46 – 48.
 7. Чубата М.В. Внесок науковців Київського університету в дослідження державотворчих та  законодавчих процесів  в Україні  (1917 – 1921 рр.): історико-правовий  аспект / Марина Чубата // Вісник  Київського національного  університету імені Тараса  Шевченка. Серія: Юридичні  науки. – К., 2013. – Вип.4(98). – С.70 – 73.
 8. Чубатая М.В. Понятие «государственное строительство» в контексте интерпретации правоведами  истории украинской  государственности (1917 – 1921 гг.) / Марина Чубатая // Legea și viața. – №3/3(267). – 2014. – С.215 – 219.
 9. Чубата М.В. Конституційне законодавство  ЗУНР: до питання про автентичні та неавтентичні тексти «Тимчасового  Основного закону» від 13 листопада 1918 року / Марина Чубата // Часопис  Київського університету  права. – 2014. – Вип.3. – С.48 – 51.
 10. Чубата М.В. Проблеми державного будівництва у конституційному законодавстві  Центральної Ради: аналітичний  огляд історико-правових досліджень / Марина Чубата // Науковий  вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні  науки. – 2014. – №6-2 Том 1. – С.66 – 70.
 11. Чубата М.В. Державотворчі новації у конституційному законодавстві Української Держави 1918 р.: інтерпретації зарубіжних і вітчизняних істориків права / Марина  Чубата // Право і громадянське  суспільство. – 2014. – Вип.3.С.49 – 61.
 12. Чубата М.В. Юридико-історіографічний аналіз проблеми законодавчого закріплення основ  національної безпеки й  функціонування правоохоронних структур за доби Директорії УНР  / Марина Чубата // Право і суспільство. – 2015. – №3 ч.2. – С.32 – 37.
 13. Чубата М.В.   Дослідження істориками права законодавчих основ організації та діяльності центральних і місцевих органів державної влади в ЗУНР // Часопис  Київського університету  права. – 2015. – Вип.1. – С.73 – 78.
 14. Чубата М.В. Порівняльний  аналіз Універсалів Центральної Ради та  Статутних грамот Ради Білоруської Народної Республіки: історико-правовий  аспект / Марина  Чубата // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 30 – 31 січня 2015 р. – Львів: Центр правничих ініціатив, 2015. – С.15 – 17.
 15. Чубата М.В. Законодавче забезпечення становлення судочинства в Українській Державі 1918 р.: історіографічний  огляд  історико-правових досліджень / Марина Чубата // Актуальні проблеми реформування системи законодавства  України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 30 – 31 січня 2015 р. – Запоріжжя: «Істина», 2015. – С.9 – 12.
 16. Чубата М.В. Історики права про співвідношення понять «Українська революція» та «Визвольні змагання» при дослідженні державного будівництва у 1917 – 1921 роках / Марина Чубата //  Рівень ефективності та  необхідність впливу  юридичної науки на нормотворчу діяльність та  юридичну  практику:  Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції, м.Донецьк, 6 – 7 лютого 2015 р. – Донецьк: Східноукраїнська наукова  юридична  організація, 2015. – С. 21 – 24.
 17. Чубата  М.В. Висвітлення  проблеми законодавчого забезпечення військового будівництва за доби Директорії УНР  в історико-правових дослідженнях / Марина Чубата // Роль права та закону в громадянському суспільстві: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13 – 14 лютого 2015 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2015. – С.18 – 21.
 18. Чубата  М.В. Володимир  Винниченко та Універсали Української  Центральної Ради: проблеми автентичності  текстів // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів  та  вчених: збірник матеріалів Першої  Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 27 листопада 2015 року. К.: Талком, 2015. – С.386 – 390.
 19. Чубата М.В. Законодавчі процеси в Українській Народній  Республіці і Білоруській  Народній  Республіці: порівняльно-правовий аспект // Право як ефективний суспільний регулятор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 17 – 18 лютого 2017 р. –Львів: Західноукраїн-ська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. – С.18 – 22.
 20. Чубата  М.В. Історико-правові  аспекти дослідження законодавчих процесів доби Української Народної  Республіки та Білоруської  Народної  Республіки // Вплив  юридичної науки на  розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 17 – 18 лютого 2017 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. – С.13 – 17.

КОНТАКТИ

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1180 Останнє редагування 12 трав. 10:38 |

Коментарі