HONOR ET GLORIA, UTILITAS

10 жовт. 14:39 |

к.і.н., ас. Крижевський Антон Васильович

(29 )

Крижевський

 

ОСВІТА

2006-2012 рр. - Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (магістр, диплом з відзнакою)

 

КАР’ЄРА

2012-2015 рр. – аспірантура в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

2016 р. - до цього часу – асистент кафедри історії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2015 рік - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 «всесвітня історія» на тему: "Антикознавство в Університеті св. Володимира (1834-1919 рр.)"

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Крижевський А.В. Антикознавство в Університеті Св. Володимира в 60-х – 80-х роках ХІХ ст. в контексті загальної лібералізації та змін на історико-філологічному факультеті / Антон Крижевський // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 86 (7). – С. 19-22.
 2. Крижевський А.В. Особливості викладання антикознавчих дисциплін в Університеті Св. Володимира у кінці ХІХ ст. / Антон Крижевський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2014. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 51-57.
 3. Крижевський А.В. В.Я. Шульгін та його внесок у розвиток антикознавства в Університеті Св. Володимира / Антон Крижевський // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 44. – С. 89-96.
 4. Крижевський А.В. Антикознавство в Університеті Св. Володимира у контексті впровадження предметної системи навчання (1906-1917) / Антон Крижевський // SpheresCulture: JournalPhilology, History, SocialandMediaCommunication, PoliticalScience, andCulturalStudies.– Lublin, 2015.– Vol. X.– P.225-234.
 5. Крижевський А.В. Федір Міщенко та антикознавство в Імператорському Університеті Св. Володимира / Антон Крижевський // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. XLІ. – С. 136-140.
 6. Крижевський А.В. Дослідження античних пам’яток Північного Причорномор’я професорами Університету Св. Володимира / Антон Крижевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2014. – Вип 119. – С.39-42.
 7. Крижевский А.В. Антиковедение в Университете Св. Владимира в 30-50-х годах ХІХ века  / Антон Крижевский // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – Гродно, 2015. – № 2 (197). – С. 72-79/
 8. Крижевський А.В. Особливості розвитку антикознавства в Університеті Св. Володимира в 60 – 80-х роках ХІХ ст. Володимира / Антон Крижевський //  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ: ВПЦ "Київський університет". – 2014. – № 4 (122). – С. 21-22. 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Історія університету
 • Рецепція античної спадщини
 • Історія римського права
 • Держава і право зарубіжних країн

1787 Останнє редагування 30 бер. 10:56 |

Коментарі