HONOR ET GLORIA, UTILITAS

30 черв. 09:47 |

Запрошуємо до ІІІ-ої Літньої школи з інтелектуальної власності

(1 Голосувати)

 

Запрошуємо до ІІІ-ої Літньої школи з інтелектуальної власності (розроблена за програмою Літньої школи Всесвітньої організації інтелектуальної власності), що відбудеться з 25 липня по 31 липня 2016 р.

Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та кафедрою інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка було започатковано проведення Літньої школи з інтелектуальної власності спільно з Державною службою інтелектуальної власності України, що працює під егідою МЕРТ України. Нині Літня школа проводиться втретє.

Зазначений захід охоплює базові аспекти інтелектуальної власності та спрямований:

  • студентів випускних курсів ВНЗ,
  • викладачів;
  • молодих професіоналів (аспірантів, адвокатів, юристів, що працюють у сфері інтелектуальної власності, юристів громадських організацій, органів влади тощо).

Експертами до Літньої школи з інтелектуальної власності залучаються провідні фахівці у сфері інтелектуальної власності держави, зокрема:

  • Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
  • Державної служби інтелектуальної власності України та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» («Укрпатент»);
  • правоохоронних та судових органів.

До викладання практичних питань, що виникають у зв’язку з правовою охороною та захистом прав інтелектуальної власності, залучаються фахівці, які є відомими в Україні судовими експертами, патентними повіреними, юристами, адвокатами, власниками юридичних та патентних практик, економістами тощо.

Серед експертів також є провідні науковці академічних інститутів НАН України та НАПрН України, викладачі Університету, чиї праці присвячені проблематиці інтелектуальної власності в усій її багатогранній сфері.

Слухачі, які прослуховують такий курс, отримують можливість поглиблювати свої знання та практичні навички у різних напрямах інтелектуальної власності, набувають розуміння ролі інтелектуальної власності для розквіту і процвітання суспільства. Адже до викладання матеріалу залучаються представники різних галузей знань та практик.

Під час Літньої школи обговорюються питання, пов’язані з набуттям прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки тощо; із захистом авторських прав у мережі Інтернет; щодо захисту прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку; недобросовісної конкуренції та антимонопольного законодавства тощо.
Експерти надають слухачам можливість отримати практичні навички щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, передачі технологій та ліцензування, управління активами інтелектуальної власності у бізнесі.

Окрема увага надається питанням інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я, захисту нових видів рослин; традиційних знань; освіти та досліджень з інтелектуальної власності.
Суттєва увага приділяється міжнародним та європейським стандартам у сфері інтелектуальної власності, розкриваються основні міжнародні угоди, учасниками яких є Україна, у тому числі Угода TRIPS.

Кожний з днів навчання закінчується практичним кейсом.

Курс Літньої школи з інтелектуальної власності надає слухачам можливість поглибити не лише знання з цієї сфери, але й зрозуміти для себе великі перспективи, які надає професійне заняття проблематикою інтелектуальної власності у майбутньому. Отримані знання сприяють також розумінню доцільності поглибленого навчання за магістерськими програмами з інтелектуальної власності, які викладаються у вузах України та за кордоном.

Детальніше: https://www.facebook.com/events/216379968761197/
Реєстрація: http://goo.gl/forms/MJtD0FFUHSrg9lLF3

Запрошення

 

 

 

2991 Останнє редагування 30 черв. 09:50 |

Коментарі