HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:10 |

к.ю.н., доц. Панасюк Олег Терентійович

(21 )

alt

 Панасюк Олег Терентійович

-доцент, кандидат юридичних наук.

 • 1988р. - закінчив навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
 • 1994 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему: „Аксіологічні аспекти трудового права”;

Список наукових праць:

 1. До питання про місце принципів в концепції розвитку трудового права.Матеріали наукової конференції. - К.: КГУ- 1996 (у співавторстві з Вакулеко В.М.). Das Arbeitsrecht der Ukraine im Umbruch//Studien des Instituts fur Ostrecht Munchen.- 2000. - Band 39.-s.211-223.
 2. Трудовой договор и трудовые отношения частной экономики Конституция Республики Казахстан и вопросы совершенствования законодательства о труде.-Алматы,2001.- С.70-73.
 3. Юридичні терміни. Тлумачний словник. К.-Либідь,-2003 (у співавторстві).Про зміст поняття „соціальний захист” Бюлетень міністерства юстиції України.- 2003.- №12.-С.67-77 ( у співавторстві з Наумець С.О.)
 4. Про деякі аспекти правового регулювання форм участі працівників в управлінні підприємством як засобу захисту їх прав

Тези виступу на Науково- практичній конференції “Захист соціальних иа екномічних прав людини:міжнародні стандарти і законодавство України. Київ 12 березня 2004 року:

 • Про соціальний аспект трудових відносин Право// України. - 2004. - №4. - С.116-121
 • Про деякі аспекти правового регулювання участі працівників в управлінні підприємствомБюлетень міністерства юстиції України.-2004.-№7.-С.48-55
 • Про деякі аспекти вчення про функції в теорії трудового права //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Юридичні науки- 2004.- №56-59.- С.28-30
 • Синергетический способ принятия управленческих решений автономними робочими группами. Сб.Накові і освітянські методологій та практики.Випуск 2.-К.,2004.-С.331-344 (У співавторстві з Машковим А.Д.)
 • Про розвиток недержавного соціального забезпечення //Бюлетень міністерства юстиції України.-2005.-№1(39).-С.59-66 (У співавторстві з Юрковим М.О.)
 • Про поняття внутрішнього трудового розпорядку// Право України. - 2005. - №4.
 • Соціальний захист як наслідок правової регламентації сучасного типу суспільної взаємодії в Україні // Право України, 2007. № 6.Контрольно-наглядова діяльність державних органів у сфері праці. // Право України, 2007. № 4.
6429 Останнє редагування 29 черв. 18:07 |

Коментарі