HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:17 |

д.ю.н.,доц. Тищенко Олена Володимирівна

(43 )

alt

 

Тищенко Олена Володимирівна

  • 17 травня 2002 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності – трудове право; право соціального забезпечення (12.00.05) на тему: “Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України”.
  • У 2001/02 навчальному році за сумісництвом працювала на посаді асистента кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • У 2004/05 навчальному році на умовах сумісництва працювала на посаді доцента кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: читала лекції і проводила практичні (семінарські) заняття з дисциплін „Трудове право”, „Право соціального захисту” на IV курсі денної форми навчання юридичного факультету, а також читала лекції з „Права соціального захисту” для студентів V курсу заочної форми навчання, а також магістрів права (на базі дипломів бакалавра) вищої неюридичної освіти.
  • З 1 вересня 2005 року за наказом ректора прийнята на посаду доцента кафедри трудового, земельного та екологічного права на умовах строкового трудового договору на основне місце роботи.

Приймала участь у підготовці відзивів на кандидатські дисертації за спеціальністю 12.00.05 (трудове право; право соціального забезпечення), матеріалів для участі у тендерах оголошених Національною службою посередництва та примирення, аналітичних довідок Генеральної прокуратури України, Фонду соціального захисту інвалідів тощо. Після захисту кандидатської дисертації підготувала 5 навчально-методичних праць з трудового права та права соціального захисту.

Рецензувала навчальний посібник: Трудові спори: Навч. посіб. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. -272с.

  • У 2002 – 2007 роках опублікувала 30 наукових публікацій. Є співавтором двох навчальних посібників, одного тлумачного словника юридичних термінів, взяла участь у 5 науково-практичних конференціях. Звіт затверджено на засіданні кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол №8 від 26 березня 2007 року.
8298 Останнє редагування 28 бер. 14:32 |

Коментарі