HONOR ET GLORIA, UTILITAS

21 черв. 23:24 |

д.ю.н., проф. Щербина Віктор Іванович

(21 )

Щербина В

Щербина Віктор Іванович, народився 6 грудня 1968 р. у с. Нижчі Верещаки Олександрійського району Кіровоградської області.

Доктор юридичних наук з 2010 р. Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Професор за кафедрою трудового права та права соціального забезпечення з 2013 р.

У 1994 р. закінчив з відзнакою Харківський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». З 1997 працював в Університеті внутрішніх справ: ад'юнкт, викладач кафедри трудового, екологічного та аграрного права. З 1999 – доцент кафедри митного та адміністративного права Академії митної служби України. З 2000 р. до 2011 р. на кафедрі цивільно-правових дисциплін Академії митної служби України (начальник кафедри, з 2007 р. – завідуючий). З вересня 2011 р. професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Розробив авторські курси з дисциплін: «Трудове право», «Порівняльне трудове право», «Юридична відповідальність у трудовому праві».

Опублікував більше 170 наукових та методичних праць, з яких: 4 монографії, 6 підручників, в тому числі, з грифом МОН України, численні посібники та інші видання (науково-практичні коментарі, рекомендації) тощо. Основні з них: «Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України: Навчальний посібник» (гриф МВС України), «Основи правознавства: Навчальний посібник», «Функції трудового права: Монографія», «Митне право України: Навчальний посібник» (гриф МОН України), «Трудове право України: Підручник» (гриф МОН України), «Курс порівняльного трудового права: Підручник в 2-х т.», «Трудове право: Підручник», «Юридична відповідальність та інші примусові заходи в трудовому праві: Навчальний посібник» та ін.

Досліджує проблеми історії трудового законодавства, порівняльного трудового права, ідеології та філософії трудового права, впливу соціальної політики на право. Суттєву увагу приділяє питанням правового регулювання організації навчального процесу та праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників. Має публікації, в тому числі й закордонні, за цим напрямом наукової роботи.

Здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів. Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Донецькому юридичному інституті МВС зі спеціальності 12.00.05.

Автор десятків проектів нормативно-правових актів різного рівня та інформаційно-аналітичних довідок для Держмитслужби України, Конституційного Суду України та інших державних органів. Безпосередньо брав участь, як член робочих груп, у розробці нових редакцій МК України 2002 та 2012 рр., проектів законів «Про Дисциплінарний статут митної служби України», «Про умови та порядок проходження служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях», «Про митну службу», проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо атестації посадових осіб митної служби, присвоєння спеціальних звань, наказів Держмитслужби України тощо.

Нагороджувався Фондом вчених Дніпропетровської області за призові місця у конкурсах на кращі підручники, навчальні посібники та монографії, а також Спілкою юристів України.

5461 Останнє редагування 25 квіт. 09:33 |

Коментарі