HONOR ET GLORIA, UTILITAS

21 жовт. 23:58 |

д.ю.н., проф. Венедиктов Сергій Валентинович

(30 )

Venediktov

доктор юридичних наук

професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення

ОСВІТА

 • 2002 – закінчив з відзнакою та грамотою Міністерства внутрішніх справ України Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство»

КАР’ЄРА

 • 2013 – дотепер: професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2008-2013: доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • 2006-2008: старший  викладач, доцент (починаючи з травня 2007) кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету економіки і підприємництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
 • 2002-2006: науковий співробітник, старший науковий співробітник (починаючи з листопада 2005) Харківського національного університету внутрішніх справ

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • 2012 – захистив і отримав наукову ступінь доктора юридичних наук (спеціалізована вчена рада Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення)

Тема дисертації: Концептуальні засади правового регулювання трудових відносин в Україні

 • 2005 – захистив і отримав наукову ступінь кандидата юридичних наук (спеціалізована вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення)

Тема дисертації: Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Правове регулювання трудових відносин в Україні
 • Порівняльне та міжнародне трудове право

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Венедіктов С.В. Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: Науково-практ. посібник / С.В. Венедіктов. – Х: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 328 с.
 • Венедіктов С.В. Теоретико-правові засади сучасної концепції трудового правовідношення в Україні: монографія / С.В. Венедіктов. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 224 с.
 • Венедіктов С.В. Правове регулювання трудових відносин: вітчизняний та зарубіжний досвід / С.В. Венедіктов. – К.: Алерта, 2012. – 368 с.
 • Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. Посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом : у 17 кн. / за наук. Ред. О.Д. Святоцького  [та ін.]. – К. : Ін Юре, 2017 – Кн. 10 : Законодавство про працю / М.М. Шумило, С.В. Венедіктов, Я. В. Сімутіна [та ін.]. – 2017. – 152 с. (у співавторстві).
 • Венедіктов С.В. Правове регулювання праці у Великобританії: прогресивний досвід і перспективи для України: монографія / С.В. Венедіктов. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 174 с.

ІНШЕ

 • Досвід співпраці з міжнародними організаціями: 2015 – зовнішній консультант Міжнародної організації праці при підготовці технічних зауважень до проекту Трудового кодексу України; 2016-2017 – зовнішній консультант Міжнародної організації праці при оновленні бази даних «CEE Labour Legislation»; 2016-2017 – національний консультант ООН-Жінки щодо гендерного аналізу законодавства України
 • Прийняття участі у розробленні нормативно-правових актів: 2007 – Правила забудови міста Харкова (один з розробників); 2011 – проект Закону України «Про громадські наукові організації» (один з розробників); 2016 – проект Трудового кодексу України (залучений до роботи робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з доопрацювання проекту Трудового кодексу України (реєстр. № 1658) до другого читання)
 • Членство в професійних організаціях: Асоціація фахівців трудового права (починаючи з 2003 року); Асоціація адвокатів України (починаючи з 2006 року)

КОНТАКТИ

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
5562 Останнє редагування 25 квіт. 09:46 |

1 коментар

 • Коментувати Анохін Віктор 23 жовт. 15:05 | Автор Анохін Віктор

  Стикався з Сергієм Валентиновичем по роботі, як з практикуючим юристом.
  Був вражений можливістю людини не тільки швидко осягнути питання взаємодії декількох сторін, не тільки виявити проблемні аспекти, як в юридичній сфері так і в суто економічних відносинах, не тільки донести це до свого керівництва, але і запропонувати правовий шлях вирішення питання, який задовольнив всі сторони.

Коментарі