HONOR ET GLORIA, UTILITAS

05 груд. 23:10 |

д.ю.н, проф. Гришина Юлія Миколаївна

(262 )

Grishina

доктор юридичних наук
професор
член комісії з права (0304) науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1367 від 25.11.2011р.);
суддя постійно діючого Третейського суду саморегулівної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

ОСВІТА

• 1999 рік - юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціалізацією «Цивільне та трудове прво» (магістр, диплом з відзнакою).

КАР’ЄРА

• 2000 рік – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України.
• 2007 рік – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України.
• 2009 рік – декан юридичного ф-ту цього ж навчального закладу.
• 2013 рік – проректор з науково-педагогічної на виховної роботи Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
• 2014 рік – професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

• 2007 рік - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Правове регулювання працевлаштування мооді в Україні".
• 2010 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: "Правовий механізм реалізації функцій профспілок".

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

• Проблеми працевлаштування населення України
• Проблеми функціонування профспілок в Україні
• Кодифікація трудового законодавства та вирішення колізій законодавства

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

• Трудове право України: схеми. Навчальний посібник з грифом МОН. / К.: Школа, 2004. – 320 с. Короленко В.М., Пастухов В.П., Міщук М.О.
• Трудові спори. Навчальний посібник з грифом МОН. / К.: Магістр - ХХІ сторіччя. – 2005. – 212c./Грузінова Л. П., Пастухов В. П., Смолярова М. Л.
• Щотова (Гришина) Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні: Монографія. – К.: АПСВ, 2007. – 192с.
• Договори в сфері інвестування. Навчальний посібник / У співавторстві. Щотова (Гришина), Г.З. Лазько, В.М. Бойко – К.: Алерта. – 2015. – 192с.
• Щотова (Гришина) Ю.М. Професійні спілки як особливий субєкт трудового права України: Монографія. – К.: Генеза, 2013. – 359с.
• Кодифікація трудового законодавства України : Монографія. / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.М. Хуторян, д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. С. М. Прилипка, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Ярошенка. – Харків : ФІНН, 2009. – С. 260-279.
• Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України. Навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина,О.М. Ярошенка, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПр Н України В.І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2011. – 630 с.

ІНШЕ

• Вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін присвоєно 23 грудня 2008р. Атестат 12ДЦ№022116.
• Вчене звання професора кафедри трудового права та права соціального забезпечення присвоєно 15 грудня 2015 р. Атестат 12ПР №011087.
• Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 17 років.
• 76 публікацій, з них 64 наукового і 12 навчально-методичного характеру, в тому числі 44 у фахових виданнях. Опубліковано 5 підручників у співавторстві, 2 одноосібні монографії, 1 монографію у співавторстві.
• Керувала підготовкою двох здобувачів, які захистили кандидатські дисертації у травні 2015 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.05 – трудове право. право соціального забезпечення.

КОНТАКТИ

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

        

3390 Останнє редагування 25 квіт. 09:40 |

Коментарі