HONOR ET GLORIA, UTILITAS

28 бер. 14:40 |

к.ю.н., ас. Кузьменко Галина Валентинівна

(4 )

Куз менко Галина

Освіта

  • 2009 р.– закінчила юридичний факультет Академії митної служби України, м. Дніпропетровськ
  • 2009 – 2012 рр. – працювала головним спеціалістом відділу Луганської митниці
  • 2012-2015 рр. – навчалась в аспірантурі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • 2015 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему «Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Список наукових та навчально-методичних праць

1. Еволюція принципу гуманізму в нормах трудового права про забезпечення гідних умов праці Друк. Підприємництво, господарство і право.- 2010.- № 12.- С. 108-110. (фахове видання)
2. Поняття та зміст принципу гуманізму в нормах трудового права Друк. Підприємництво, господарство і право.- 2011.- № 11.- С. 100-103 (фахове видання).
3. “Realization of the principle of humanism into legislation controlling customs officials labour in Ukraine Друк. «European Applied Sciences». – 2013. - № 1. – P.225-228 (іноземне фахове видання).
4. Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та Сполучених Штатів Америки Друк. Юридична Україна. - 2014. - № 11. - С. 86-89 (фахове видання)
5. Чинний Кодекс законів про працю України та Проект Трудового кодексу України від 22.04.2013: гуманістично–порівняльний аспект Друк. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Гельветика, 2014. – Вип. 29. Т. 1. – С. 210–213 (фахове видання).
6. Реалізація принципу гуманізму в законодавстві про робочий час працівників митної служби Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009, С. 211-212;
7. Особливості застосування принципу гуманізму при розірванні трудового договору Друк. Актуальні питання нормативно-правового забезпечення здійснення митної справи: тези доповідей ІІ міжнародного наукового симпозіуму молодих учених юристів, том № 3. - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010, С. 86-87; 1
8. Кадрове забезпечення митних органів в умовах економічної глобалізації Друк Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010, С. 355-357;
9. Деякі аспекти трудової діяльності митників у контексті розвитку митної справи Друк Історія торгівлі, податків та мита № 1 (3): матеріали третьої Міжнародної науково-методичної школи-семінару «Історія торгівлі, податків та мита». – Дніпропетровськ, 2011, С.126-128
10. Роль принципу гуманізму в удосконаленні законодавства про вивільнення молодих спеціалістів з митних органів Друк Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2011, С. 30-32.
11. Legal embodiment of the principle of humanism into labor law of Ukraine Друк Матеріали І Всеукраїнської конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». – Х.: Асоціація випускників Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» - Харків: «Точка», 2013. – С. 150-152.
12. Протидія мобінгу як один із засобів реалізації принципу гуманізму в новітнє трудове законодавство України // Друк. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук праць. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. ( Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. – К.: Ніка-Центр, 2013. – С. 238-242.
ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації
13. Ideology of labour law of Ukraine: modern problems of generation Друк. European Applied Sciences». – 2016. - № 2. – P.104-106 (іноземне фахове видання). 2/1 ЩербинаВ.І.
14. Wide and narrow sense of principle of humanism in labour law norms of Ukraine Друк. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal).- 2016. - № 8 (czesc 6). - P. 9-11 (іноземне фахове видання).
15. Humanisation of legal liability in labour law norms Друк. Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: Міжнародна наукова-практична конференція, м. Київ, 8-9 квітня 2016 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2016. – С. 80-82.
16. The essence of humanization in labour law norms Друк. О nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei şi Ukrainei: aspectul juridic, conferinţa internaţională ştiinţifico-practică (2016; Chişinău). О nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei şi Ukrainei: Materiale conferinţei internaţională ştiinţifico-practice, 25-26 martie 2016 / com org.: V. Bujor. – Chişinău: S. n., 2016 (Tipogr. “Cetatea de sus”). – P. 31-35
17. Щодо балансу принципів гуманізму та справедливості в трудовому праві України на прикладі працевлаштування осіб з обмеженими функціональними можливостями Друк. Актуальні питання державотворення в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова) , к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред) та ін. – В 3-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 184-185.

675 Останнє редагування 25 квіт. 11:51 |
Детальніше в цій категорії: « к.ю.н., ас. Сіньова Людмила Миколаївна

Коментарі