HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:09 |

д.ю.н., проф. Носік Володимир Васильович

(23 )

alt

 Носік Володимир Васильович

-професор кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук.

 1. Дата і місце народження - 8 лютого 1958 року, Україна, с. Башино, Гощанського району, Рівненської області.
 2. Освіта  – Вища.
 3. 1976 р. - з відзнакою закінчив Чернігівський юридичний технікум.

  1981 р. - з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю правознавство.

  Пройшов стажування за кордоном: в Інституті землекористування ім.. А.Лінкольна Гарвардського університету США (1995 р), вивчав досвід регулювання земельних відносин у Великобританії, Польщі, Литві, Угорщині, державах СНД.

 4. Основні етапи трудової діяльності :
  • вересень 1978 року – юрисконсульт Гощанського райвиконкому Рівненської області;
  • грудень 1980 - липень 1981 року – старший юрисконсульт міжгосподарської юридичної групи при Гощанському районному управлінні сільського господарства Рівненської області;
  • листопад 1981 – грудень 1984 року – аспірант кафедри трудового, земельного і колгоспного права юридичного факультету Київського державного університету ім.. Т. Г. Шевченка;
  • січень 1985 – червень 1988 року асистент кафедри трудового, земельного та сільськогосподарського права юридичного факультету;
  • червень 1988 по вересень 1992 року – доцент юридичного факультету Київського держуніверситету ім. Т. Шевченка;
  • вересень 1992 – вересень 1995 року – докторант юридичного факультету Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка;
  • вересень 1995 – червень 1996 року – доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
  • червень 1996 року по теперішній час - доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка;
  • січень 1997 – вересень 2000 року – заступник декана юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
  • лютий – червень 2006 року – доцент кафедри цивільного правових дисциплін Академії муніципального управління (за сумісництвом) (м.Київ).
  • З 1994 – 2007 роки – консультант міжнародних проектів в Україні з проблем планування та економічного розвитку територій, проведення земельних аукціонів і тендерів, впровадження зонінгу у практику регулювання землекористування та містобудування, розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення, первинної державної реєстрації прав на нерухомість, економічного розвитку територій.
 5. Докторська (кандидатська) дисертація:

  Докторська дисертація – Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу. Спеціальність – 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Дата захисту - 14.03.2007 року.

  Кандидатська дисертація - "Правове регулювання раціонального використання земель сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу" (на матеріалах Української РСР). Спеціальність - 12.00.06. Дата захисту – травень 1986 р.

   

   

   

 6. Вчені звання  – доцент, 1988 р.
 7. Основні напрями наукових досліджень – аграрне право; земельне право; природресурсне право; екологічне право; земельне порівняльне право, інвестиційне право.

  На високому науково-теоретичному, методичному рівні читає нормативні курси "Земельне право України", "Аграрне право України", розробив і запровадив у навчальний процес юридичного факультету спецкурси "Проблеми здійснення права власності на землю", "Орендні земельні правовідносини", "Земельне порівняльне право".


   

 8. Наукові праці:

  Автор і співавтор більше 170 наукових і навчально-методичних праць, підручників та навчально-методичних і практичних посібників, науково-практичних коментарів до Земельного, Цивільного кодексів України, закону України «Про особисте селянське господарство», інших законів України.

  Монографії, підручники, навчальні посібники:

  1. Право власності на землю Українського народу. Монографія. – К.: Юрінком Інтер – 2006. – 554 с.;
  1. Право власності на землю в Україні // Право власності в Україні: Навч. посіб./ О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А.Підопригора та ін.; За заг. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової.- К.: Юрінком Інтер, 2000. – С. 432-499.;
  2. Право власності на природні ресурси в Україні // Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. Навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – С. 83-118 (У співавторстві з Размєтаєвим С.В.);
  3. Правова охорона здоров’я працівників сільськогосподарських підприємств // Аграрне право України: Підручник / За ред. В.З. Янчука – 2-е вид., перероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 436-450;
  4. Трудові спори працівників сільськогосподарських підприємств // Аграрне право України: Підручник / За ред. В.З. Янчука – 2-е вид., перероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 468-483 (У співавторстві з Погрібним О.О);
  5. Правове забезпечення соціального розвитку села // Аграрне право України: Підручник / За ред. В.З. Янчука – 2-е вид., перероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 484-505;
  6. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів агробізнесу // Аграрне право України: Підручник / За ред. В.З. Янчука – 2-е вид., перероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 583-620;
  7. A Guide to Land Auctions in Ukraine / Jerold S. Kayden, Volodymyr Nosik, Alexander Gamota. – Kiev: PADCO, Inc., 1995.–181p.(9,5д.а.);
  8. Придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Практичний посібник / В.В. Носік, С.А. Власюк / За загальною редакцією кандидата юридичних наук, доцента В.В. Носіка. – К. – 2002. – 64 с.;

  Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах // Земельний кодекс України. Коментар. – Х.: ТОВ “Одісей”, 2002. - С. 357-368.;

  1. Коментар до глав 20, 21, 31, 34 (ст. ст. 193, 194, 197, 198, 201), 35, 36 Земельного кодексу України // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 383-422, С. 567-583, С. 596-601, С. 603-609, С. 612-616, С. 622-636.;
  2. Практичний посібник з проведення земельного аукціону. – К., 2003. – 56 с.;
  3. Продажа земельных участков на конкурентных началах // Земельный кодекс Украины: Комментарий. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – С. 362-373.;
  4. Розміри земельних ділянок громадян // Юридична енциклопедія. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана. – Т. 5. – 2003. – С. 352.;
  5. Самовільне зайняття земельної ділянки // Юридична енциклопедія. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана. – Т. 5. – 2003. – С. 412.;
  6. Передмова, коментар до ст. 5 // Науково-практичний коментар до Закону України “Про особисте селянське господарство” / За ред. канд. юрид. наук, доц. Носіка В.В. – К.: Кондор, 2004. – 252 с. (Особисто – 1,7 д.а.);
  7. Юридична природа земельної реформи // Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. - с. 26-30;
  8. Правове регулювання ринкового обігу земельних ділянок // Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. - с. 202-218.;
  9. Ціна землі // Юридична енциклопедія. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана. – Т. 6. – 2004. – С. 381-382.;
  10. Правове забезпечення оренди землі у сільському господарстві // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник / Кол. авт.; За ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 61-90 (У співавторстві Коваленко Т.О.);
  11. Правова охорона здоров’я працівників сільськогосподарських підприємств // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник / Кол. авт.; За ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 338-366. ( У співавторстві з Т.О. Коваленко);

   

   

 9. Участь в робочих групах з питань законотворчої та іншої нормотворчої діяльності:
 10. З 1990 року брав активну участь у робочих групах Комісій і комітетів ВР України, Адміністрації Президента України, КМ України, Міністерства України з питань містобудування і архітектури, Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, міністерства культури і туризму України, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з розробки проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань аграрного, земельного, природоресурсного, екологічного права, планування і забудови територій, а саме:

  • участь у розробці альтернативного проекту Земельного кодексу УРСР (1990 р.); проектів законів України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про заставу” (1996 р.); “Про внесення змін та доповнень до Земельного кодексу України” (1997 р.); “Про сільськогосподарську кооперацію” (1997 р.); “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 р. (1998 р.); “Про планування і забудову територій” (2000 р.); “Про приватизацію землі” (2000 р.); “Про примусове відчуження земельних ділянок права приватної власності” (2002 р.); “Про державну землевпорядну експертизу” (2002 р.); проекту Аграрного кодексу України (2000 р.); проектів Указів Президента України “Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності” від 12 липня 1995 р. (1995 р.); “Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення” від 19 січня 1999 року (1999 р.); “Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення” від 4 лютого 2000 року (1999 р.); проекту Постанови КМУ “Про Порядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та форму державного акта на право власності на землю” від 24 березня 1999 р. (1999 р.), проектів нормативно-правових актів Держкомзему України, проекту Стратегії сталого розвитку туризму в Україні (2007)
  • Участь в проведенні експертиз законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів - брав участь у проведенні наукової експертизи законопроектів: Про фермерське господарство, Про особисте селянське господарство, Про сільськогосподарську кооперацію, Про іпотеку, Про оцінку земель, Про ринок земель, Про державний земельний кадастр, Про землеустрій.
  • Участь в роботі науково-консультативних рад при вищих органах державної влади, міністерствах та відомствах

   

  Член науково-методичної ради при Держкомземі України, член Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України, член Вченої Ради Науково-дослідного центру Державної служби з питань туризму і курортів Міністерства культури та туризму України

 11. Підготовка наукових кадрів:

  -член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.  Консультант докторських і керівник кандидатських дисертацій.  Підготував двох кандидатів наук.  Виступав офіційним опонентом по 12 кандидатських дисертаціях, які були успішно захищені в Україні з проблем земельного, аграрного, екологічного права у спеціалізованих вчених радах Інституту держави і права АН України, Харківської національної юридичної академії ім. Я. Мудрого.

 12.  

 13. Участь у редколегіях наукових видань, часописів та ін.:

  Головний редактор журналу Земельне право України; Земельне право України: теорія і практика;

  член редколегії журналу «Землевпорядний вісник».

   

 14.  

 15. Участь в роботі представницьких та інших державних органів:

  1991 р.- дотепер - позаштатний консультант Комісій і Комітетів з питань народного господарства, аграрної політики і земельних відносин Верховної Ради України;

 16. Державні нагороди, премії та ін.:

  Відмінник освіти України.

  Нагороджений грамотою Президента України.


   

 17. Конференції

Брав участь у більше 40 науково-практичних конференціях та інших форумах міжнародного, національного, регіонального рівня (симпозіуми. конгреси, семінари, «круглі столи» )

 • Концепція права власності на землю в правовій системі України // Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. Травень 1996 року, Київ. – К.: Інститут законодавства ВРУ, 1996. – С. 227-229.
 • Конституційні засади реалізації права власності на землю в Україні // Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць. Під ред. Б.А. Семененка. За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи вдосконалення приватизації та оцінки землі в Україні”, 24-26 листопада 1999 року, м. Суми. – Суми.: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1999. – С. 12-16.
 • Правова природа земельної реформи в Україні // Забезпечення законності у сфері земельних відносин. Тези доповідей, виступів, повідомлень на міжвузівській науково-практичній конференції молодих науковців. 26 вересня 2003 р. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2003. - С. 9-11.
 • Еколого-правові питання приватизації земель несільськогосподарського призначення // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Другі осінні юридичні читання”. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2003. - С. 195-196.
 • The Legal Model of The Ukrainian Land Reform // Conference Proceedings: Global Reforms in Higher Agricultural Education and Research: Responding to Challenged to Quality and Safety of Food and Agricultural Products / Global Consortium of Higher Education and Research for Agriculture. – September 22-24, 2003. – Kyiv, National Agricultural University of Ukraine, 2003. – P. 211.
 • Правові питання ринкового обігу земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України, академік АПрН України В. І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 51-56.
 • Еколого-правові питання у здійсненні права власності на землю Українського народу // Карпатська конвенція на шляху до реальності. Створення умов для реалізації гнучких механізмів Кіотського протоколу. Екологічна освіта для сталого розвитку. Стан і перспективи розвитку оцінки впливу на навколишнє середовище в Україні. Охорона транскордонних водостоків. Залучення громадськості для втілення рішень 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища “Довкілля для Європи” // Зб. наук. праць Всеукр. екологічної конф. // За ред. О. І. Бондаря, І. В. Медведенко. – К., 2004. - С. 298-301.
 • Земельне право України: сучасний стан і перспективи розвитку // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. – Ч. 2. – С. 407-416.
 • Юрисдикція судових органів у здійсненні прав власника на землю від імені Українського народу // Судово-правова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Крайового суду Буковини, 26-28 травня 2004 року. – Чернівці, 2004. – С. 269-277.
 • Еколого-правові аспекти приватизації земель несільськогосподарського призначення // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції “Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави” [Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року]. - Івано-Франківськ, 2004. – С. 122-126.
 • Проблеми земельного і аграрного права в сучасній правовій системі України // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавств України в умовах ринкової економіки: Матеріали державної наукової конференції. – Біла Церква, 2004. - С. 73-83.
 • Аграрне право у національній правовій системі України: тенденції та перспективи розвитку // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнар. наук-теор. конф., присвяченої 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. - С. 106-109.
 • Питання адаптації земельного законодавства до Acquis communautarie // Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України - МІА України 2005: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 86 – 88.
 • Проблеми здійснення права власності на землю у правовій системі України // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції 27-28 травня 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2005. - С. 227-228.
 • Проблеми кодифікації аграрного законодавства України// Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: Перспективи у ХХІ ст..: Матеріали міжнародної наукової конференції 27-28 квітня 2006 року. – Біла Церква, 2006. – С. 17 – 19.
 • Проблеми правового забезпечення формування інфраструктури ринку землі в Україні // Проблеми забезпечення законності у сфері земельних та аграрних відносин. Тези доповідей на науково-практичній конференції (м. Львів, 19-20 травня 2006 р.). – Л.: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – С. 42-43.
12974 Останнє редагування 29 черв. 18:22 |

Коментарі