HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:19 |

к.ю.н., доц. Третяк Тарас Олексійович

(18 )

Tretiak

  • кандидат юридичних наук
  • асистент
ОСВІТА

12.00.06

ДИСЕРТАЦІЯ

• 2011 – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Реалізація права на екологічну безпеку в Україні”

КАР'ЄРА

Асистент кафедри Земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

• Екологічне право.

• Дозвільна система у сфері охорони довкілля.

• Оцінка впливу на довкілля.

• Екологічні права.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Третяк Т.О. Реалізація права на екологічну безпеку в Україні: дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.06 / Третяк Тарас Олексійович. – К, 2011. – 257 с.

2. Третяк Т.О. Правові аспекти державної екологічної експертизи як засобу забезпечення проведення оцінки впливу на навколишнє середовище у сфері будівництва / Т.О. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. - Випуск 92. – С. 40-45.

3. Третяк Т.О. Правова природа громадських слухань, як елемента процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище / Т.О. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Київ, 2012. Випуск 94. – С. 39 – 44.

4. Третяк T.O Вимога використовувати найкращі з доступних технологій та методів керування як передумови видачі дозволу на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами / T. Tретяк // Вісник Академії адвокатури. – 2013. - № 18. – С. 1-7.

5. Третяк Т.О. Очікувані збитки в контексті відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-106

Участь у законопроектних роботах

2012 – Співавтор проекту Закону України «Про оцінку впливу на навколишнє середовище».

2012 – Співавтор проекту Закону України «Про внесення змін до доповнень до деяких законів України щодо виконання положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.

2013 – Співавтор Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження інтегрованого екологічного дозволу».

6578 Останнє редагування 27 бер. 09:54 |

Коментарі