HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:05 |

к.ю.н., доц. Марусенко Роман Ігоревич

(10 )

alt

МАРУСЕНКО Роман Ігорович

 

01’ Юридичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка 

доцент

кандидат юридичних наук

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • 2006 рік - кандидатська на тему "Правові аспекти земельних сервітутів в Україні"

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Марусенко Р. І. Публічний земельний сервітут у доктрині та в земельному законодавстві // Молодь в юридичній науці: Збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. - Хмельницький: В-во ХІУП, 2002. - С. 181 – 184;
 • Марусенко Р. І. Земельний сервітут: історія і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2003 - Вип. 52. - С. 25 – 28;
 • Марусенко Р. І. Правові аспекти реєстрації земельних сервітутних прав //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2004 - Вип. 60. - С. 27 – 31;
 • Носік В.В., Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн // Земельне право України. – 2006. - № 4. – С. 55- 89;
 • Марусенко Р.І. Деякі аспекти реалізації принципу використання земель за цільовим призначенням // Земельне право України. Теорія і практика. – 2007. - №1. – С. 37-46;
 • Марусенко Р.І. Наслідки та перспективи обмеження права розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення // Актуальні проблеми держави і системи права України в умовах світової глобалізації: збірник наукових праць // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених / Ред.. кол.: В.І. Курило, В.О, Шамрай та ін.. – К.: Видавничий центр НАУ. – 2007. – С. 273-275;
 • Марусенко Р.І. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: законодавчі новації // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - №3. – С. 40-52 та ін.

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Проблеми реалізації та гарантування прав на землю

 

ІНШЕ

 • Брав участь у науково-практичних конференціях, семінарах, зокрема, міжнародного характеру.
 • Читає такі дисципліни: „Земельне право”, „Право екологічної безпеки”, „Основи правознавства”, „Правові основи землевпорядкування”, „Проблеми земельного права”, „Актуальні проблеми реформування земельних правовідносин” тощо.

 

КОНТАКТИ

 

5683 Останнє редагування 29 черв. 18:23 |

Коментарі