Бібліотека факультету

Матеріали конференцій

Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених (24-25.04.2009 року)

Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених (23.04.2010 року)

Актуальні питання державотворення в Україні (21.04.2011 року)

Актуальні питання державотворення в Україні (30.03.2012 року)

Актуальні питання державотворення в Україні (23.05.2014 року)

Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених (23.04.2010 року)

Верховенство права: історія, теорія, практика (22.12.2010 року)

Актуальні питання державотворення в Україні (24.04.2013 року)

Актуальні питання державотворення в Україні (22.05.2015 року)

Література кафедри господарського права

Навчально-методична література

Література кафедри адміністративного права

Навчально-методична література

Література кафедри правосуддя

Навчально-методична література

Література кафедри цивільного права

Російська цивілістика

Навчально-методична література

Навчально-методична література 2016 р.

Література кафедри конституційного права

Навчально-методична література

Методична література з курсу "Сучасні інформаційні технології"

Література кафедри історії права та держави

Навчально-методична література

Фонд наукових робіт кафедри

Література кафедри іноземних мов

Навчально-методична література

Аудіо матеріали

Тематичні глосарії

Навчальні програми

Література кафедри інтелектуальної власності

Навчально-методична література

Література кафедри екологічного права

Навчально-методична література

Література кафедри земельного та аграрного права

Навчально-методична література

Література кафедри кримінального права та кримінології

Навчально-методична література

Навчально-методична література 2016 р.

Література кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Навчально-методична література

Література кафедри фінансового права

Навчально-методична література

Література кафедри теорії права та держави

Навчально-методична література

Література кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

Навчально-методична література

Нотаріат

Виконавче право та процес

Цивільний процес

Адвокатура

Інші видання

Навчально-методична література з інших навчальних дисциплін

Спецкурси для інших факультетів

Центр вивчення проблем адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Німецька юридична література