Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених (24-25.04.2009 року)
Сторінок: 4
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2009
Файл: conf2008_const_kapustyanska.pdf
Дані: Конституційне право

Перегляди: 488

  / 0
- +  

Опис

Капустянська Н. Г. Інституційне забезпечення права на інформацію про діяльність органів державної влади в Україні Стаття присвячена питанню інституційного забезпечення права на інформацію про діяльність органів державної влади в Україні. Автор аналізує стан сучасного законодавства щодо вказаного питання, розглядає складові інституційного забезпечення права на інформацію про діяльність органів державної влади, формує пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. Капустянская Н. Г. Институциональное обеспечение права на информацию о деятельности органов государственной власти в Украине Статья посвящена вопросу институционального обеспечения права на информацию о деятельности органов государственной власти в Украине. Автор анализирует состояние современного законодательства по указанному вопросу, рассматривает составляющие институционального обеспечения права на информацию о деятельности органов государственной власти, формирует предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере. Kapustyanska N. Institutional support for the right to information about the activities of public authorities in Ukraine This article is devoted to the issue of institutional support for the right to information about the activities of public authorities in Ukraine. The author analyzes the state of the current legislation on specified issues, examines the institutional component of the right to information about the activities of public authorities, generates suggestions for improving legislation in this area.
Ввести дату: