HONOR ET GLORIA, UTILITAS

14 квіт. 11:13 |

к.ю.н., ас. Дерій Олена Олександрівна

(12 )
Deriy 

 

ДЕРІЙ Олена Олександрівна


 

ОСВІТА

 • У 2011 році закінчила з відзнакою денне відділення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.
 • У 2014 році закінчила аспірантуру (з відривом від виробництва) по кафедрі нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КАР’ЄРА

 • З 2015 року — асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Аліментні зобов’язання у цивілістичному процесі» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • сімейне право;
 • нотаріальне право та процес;
 • виконавчий процес;
 • адвокатура.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Наукові статті:
 1. Дерій О.О. Процедура виконання рішень з стягнення аліментів і заборгованості по них у примусовому порядку / О.О. Дерій // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. - № 3 (11) – С. 30-40.
 2. Дерій О.О. Поняття аліментного зобов’язання / О.О. Дерій // Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 59. - С. 282-287.
 3. Дерій О.О. Мирові угоди щодо аліментних зобов’язань: актуальні питання» О.О. Дерій // Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 61. –C. 160-166.
 4. Дерій О.О. Деякі особливості визначення порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей (добровільний, судовий чи нотаріальний порядок) / О.О. Дерій // Судова апеляція: наук.-практ. журн. – 2013. - № 3(32). – С.105-111.
 5. Дерій О.О. Нотаріальне посвідчення договорів про сплату аліментів на користь інших членів сім’ї та родичів: проблемні аспекти / О.О. Дерій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. – 2013. – Вип. 21, Ч.II, Том 1. – С. 185-188.
 6. Дерій О.О. Щодо вчинення нотаріусом виконавчого напису на договорі про сплату аліментів / О.О. Дерій// Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 5, Том 1. – С. 76-80.
 7. Дерий Е.А. Особенности механизма взыскании алиментов по законодательству европейских стран / Е.А. Дерий // Право і політика: науч. метод. журн. – Бішкек, 2013. -  № 2. - C. 137-140.
 8. Дерий Е.А. Соглашения об уплате алиментов на детей: проблемы заключения и исполнения / Е.А. Дерий // Право і політика: науч. метод. журн. – Бішкек, 2013. – Спец.випуск. - C. 89-91.
 9. Дерий Е.А. Особенности исполнения решений о взыскании алиментов в алиментных обязательствах с иностранным элементом в Украине / Е.А. Дерий // Современное право: межд. науч. журн. – Москва, 2013. - № 6. – С. 156-160.
 10. Дерий Е.А. Особенности заключения алиментного договора: проблемы и перспективы развития / Е.А. Дерий // Цивилистическая процессуальная мысль: межд. сб. науч. ст. / под ред. д.ю.н., профессора С.Я. Фурсы. – К., 2013. – 2013. – Вып. 2:  Нотариальный процесс. – С. 239-246.
 11. Дерий Е.А. Особенности процедуры принудительного исполнения решения суда о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей / Е.А. Дерий // Цивилистическая процессуальная мысль: межд. сб. науч. ст. / под ред. д.ю.н., профессора С.Я. Фурсы. – К., 2013. – 2013. – Вып. 3: Исполнительный процесс. – С. 324-332.
 12. Дерій О.О. Нотаріальний процес як самостійний вид юридичного процесу / О.О. Дерій // Цивілістична процесуальна думка: Збірник наукових статей / За заг. С.Я.Фурси.  ̶  К., 2012.  ̶  С. 441-448.
 13. Дерий Е.А. Предоставление адвокатом правовой помощи субъектам алиментных отношений / Е.А. Дерий // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 “Адвокатура”/ Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы.- К.: Алерта, 2015. – С. 154-161.
 14. Дерій О.О. Актуальні питання стягнення аліментів у період антитерористичної операції / О.О. Дерій // Цивілістична процесуальна думка: наук.-практ. журн. – 2015. - № 1(2015). – С. 60-63.
 15. Дерий Е.А. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из брачно-семейных отношений / Е.А. Дерий // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) “Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс”/ Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы.- К.: Алерта, 2016. – С. 283-289.
 • Тези наукових доповідей:
 1. Дерій О.О. Виконання рішень про стягнення аліментів / О.О. Дерій // Третя всеукраїнська науково-практична конференції [«Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів»], (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.) – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2012. - С. 288-292.
 2. Дерій О.О. Обчислення заборгованності з аліментних зобов’язань: проблеми теорії, практики та необхідність законодавчої регламентації/ О.О. Дерій // II Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених та професійних юристів «Актуальні проблеми юридичної науки і практики», (м. Харків 10-11 грудня 2012 р.) – Харків: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. - С. 105-106.
 3. Дерій О.О. Договірний порядок врегулювання аліментних зобов’язань з утримання батьками своїх дітей: проблемні питання / О.О. Дерій // Перша міжнародна наукова конференції «Актуальні  проблеми теорії та практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесів: співвідношення і взаємодія», (Київ, 21-22 лют. 2013 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К., С. 327-329.
 4. Дерій О.О. Стягнення аліментів в порядку наказного провадження: актуальні питання: матеріали міжнародній наук.-практ. конф. [«Актуальні питання публічного та приватного права у контексті січасних процесів реформування законодавства»] – (м. Херсон, 26-27 квітня 2013 р.) – Херсон: Херсонський державний університет, 2013. - С.77-79.
 5. Дерій О.О. Договір про припинення права на аліменти для дитини у звя’зку з передачею права власності на нерухоме майно: актуальні питання / Приоритетные направления модернизации системы права Украины: материалы Международной научно-практической конференции (г. Симферополь, 11-12 октября 2013 г.) – Симферополь: НО «Юридическая мысль» - 2013.– С. 28-32.
 6. Дерій О.О Классификация алиментных обязательств / Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 14-15 березня 2014 р.) - Одеса: ГО «Причорноморська фундація права»  – 2014. – С. 63-65.
 7. Дерій О.О. Актуальні питання вчинення нотаріусом виконавчого напису на аліментному договорі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні питання державотворення в Україні»]. – (м. Київ, 22 травня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 486-488.
 8. Дерій О.О. Актуальні проблеми стягнення аліментів на дітей / О.О. Дерій // Друга міжнародна науково-практична конференція «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми», (Київ, 25-26 березня 2016 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К., С. 329-331.

КНИГИ


 

Розділ IV гл. 1 § 7, розділ V гл. 1§ 1-3 , практикум - Адвокатура України: Книга 1 Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. Заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н., доцента Бакаянової Н.М.- 2-ге вид. доповн. і перероб. – К. : Алерта, 2016.- 864 с.

ІНШЕ

Викладає нормативні курси та спецкурси:

 • «Актуальні проблеми організації державної виконавчої служби»;
 • «Особливості виконання рішень судів та договорів з аліментних зобов’язань»;
 • «Особливості та процесуальні питання виконання ухвал судів щодо забезпечення позову»;
 • «Нотаріат в Україні»;
 • «Актуальні проблеми організації адвокатури»;
 • «Адвокатура в Україні»;
1502 Останнє редагування 18 квіт. 11:46 |

Коментарі