HONOR ET GLORIA, UTILITAS

04 трав. 10:13 |

к.ю.н., доц. Бондар Ірина Вадимівна

(3 )

 

 • Посада: асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
 • Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

БОНДАР Ірина Вадимівна

ОСВІТА


1998 - 2004 рр. - навчалась на денному відділенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права.

2004 - 2007 рр. - була аспіранткою (з відривом від виробництва) кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КАР’ЄРА


 • 2010 – 2011 рр. – асистент кафедри правосуддя.
 • 2011 – 2012 рр. – асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. .
ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 


 • У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами». За спеціальністю цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ


 • Цивільний процес
 • Нотаріальний процес

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


 • Наукові статті:

  1. Перегляд рішень, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами як стадія цивільного процесу // Вісник Академії адвокатури України. - К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2006.-Вип.7.-С.44-47;

  2. Рішення суду як об’єкт перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами // Адвокат. – 2007. – № 11- 12.- C.18-21.

  3. Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 7.- Ужгород: Поліграф центр «Ліра», 2007.- С.168-170;

  4. Суб’єкти звернення із заявою про перегляд рішень суду у зв’язку з нововиявленими обставинами // Адвокат. – 2008.- №10 (97).- С.19-22;

  5. Становлення інституту перегляду за нововиявленими обставинами у процесуальному законодавстві // Вісник господарського судочинства. – 2009. - №2.-С.96-100.

  6. Поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі // Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.- 2010.- №83.- С.80-82

  . Підручники, навчальні посібники, науково-практичні посібники

  1. Розділ: “Нотаріальне діловодство” в кн. “Теорія нотаріального процесу”.

  2. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання інституту перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами // Цивілістична процесуальна думка. Збірник наукових статей. К., 2012

  . Участь в конференціях

  1. Порушення норм права під час перегляду судових постанов за нововиявленими обставинами (за матеріалами практики) // Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки, 19 травня 2005р. - Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2005.- С.192-194.

  2. Особливості перегляду рішень, ухвал, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі // Збірник тез міжнародної науково – практичної конференції молодих учених «Молодь у юридичній науці».- Хмельницький, 27 – 28 жовтня 2006 року. - Частина 4.- С.9 - 12.

  3. До питання поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі: Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти / Збірник тез доповідей за матеріалами І Міжнародної науково – практичної конференції студентів і молодих вчених ( 8 – 9 грудня 2006).- Суми, - 2006,- С.202 - 204.

  4. Предмет доказування в справах, що розглядаються у зв’язку з нововиявленими обставинами: В кн. Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів ( м. Івано–Франківськ, 20 квітня 2007 року).- Івано–Франківськ, 2007.- 430с. С.320 - 323.

  5. Перегляд судового рішення у звязку з нововиявленими обставинами у механізмі захисту субєктивних прав.// Збірник наукових праць: "Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність". - К.,2010.- С.137- 140.

  ІНШЕ


  Науково-методичні розробки:

  1. Програма спецкурсу “Захист основоположних прав та свобод людини і громадянина”.

  2. Програма спецкурсу “Забезпечення виконання зобов’язань в нотаріальному процесі”,

  3. Програма спецкурсу “Суб’єкти виконавчого провадження, питання теорії та практики”,

  4. Програма спецкурсу “Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах”.

  Викладає нормативні курси та спецкурси:

  • “Забезпечення виконання зобов’язань в нотаріальному процесі”,

  • “Захист основоположних прав та свобод людини і громадянина”,

  • “Нотаріально-процесуальні документи: теорія, методика і практика”,

  • “Суб’єкти виконавчого провадження, питання теорії та практики”,

  • “Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах”.

  Інша діяльність - Бондар І.В. здійснює керівництво над підготовкою магістерських та дипломних робіт. Проводить гурток за спеціалізацією “Виконавче провадження”.

   

3721 Останнє редагування 27 бер. 11:00 |

Коментарі