HONOR ET GLORIA, UTILITAS

04 трав. 10:15 |

к.ю.н.,ас. Горбань Наталія Сергіївна

(12 )

 

 • Посада: асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

ГОРБАНЬ Наталія Сергіївна

ОСВІТА


У 2008 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

КАР’ЄРА


 • Працює над написанням кандидатської дисертації на тему: «Принципи нотаріального процесу в Україні» зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


  • Нотаріальний процес
  • Виконавчий процес
  ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
  Наукові статті:
 • 1. Відданість правовій науці / упоряд. Фурса Є.І., Паливода Ю.В. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 20011. – 348 с.
 • 2. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Випуск 89. – С. 87 – 92.

  Підручники, навчальні посібники, науково-практичні посібники

  Співавтор науково-практичного посібника «Теорія нотаріального процесу», розділ ІІ Принцип верховенства права, принцип комплексності нотаріального процесу Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса (у співавторстві).

  Участь в конференціях

  1. Історія становлення принципів нотаріального процесу. Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність. Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції вчених - процесуалістів практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року). – К., 2010. – 600 с.

  2. Місце нотаріального процесу в юридичному механізмі охорони прав фізичних і юридичних осіб та держави. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (21-22 квітня 2011 року). –К., 2011.

   

   

  ІНШЕ
  Науково-методичні розробки:

  Програма спецкурсу «Рішення, як підстави для відкриття виконавчого провадження» для студентів юридичного факультету К.: КНУ, 2012, 12 с. (у співавторстві). Проводить семінарські заняття з курсів та спецкурсів:

  • «Нотаріат в Україні»,

  • «Нотаріальний процес. Теорія нотаріального процесу»,

  • «Суб’єкти виконавчого процесу, питання теорії та практики»,

  • «Теорія виконавчого процесу»,

  • «Рішення, як підстави для відкриття виконавчого провадження»,

  • «Правознавство».

   

4048 Останнє редагування 27 бер. 11:03 |
Детальніше в цій категорії: « к.ю.н., ас. Дерій Олена Олександрівна

Коментарі