HONOR ET GLORIA, UTILITAS

04 трав. 10:20 |

к.ю.н., доц. Мельник Ірина Степанівна

(5 )
 • асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

МЕЛЬНИК Ірина Степанівна

ОСВІТА


 • У 1995 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КАР’ЄРА


 • 1999 – 2011 рр. - асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2011 – 2012 рр. - асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури.
ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 


 • У червні 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Правове регулювання нотаріального провадження щодо опротестування векселя” за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ


 • Нотаріальне право та процес в Україні Виконавчий процес
 • Виконавчий процес

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


  • Наукові статті:

1. Проблема термінології в нотаріальному процесуальному праві // Право України. – 2005. – № 9. – С. 99–101.

2. Суть і значення нотаріального провадження про протест векселя // Право України. – 2005. – № 11. – С. 107–110.

3. Вексель як документ в нотаріальному процесі // Право України. – 2006. – № 2. – С. 54–57.

4. Аналіз умов видачі векселя у нотаріальному провадженні про протест векселя // Право України. – 2006. – №

5. – С. 103–106. 5. Аналіз нормативного регулювання строків вчинення протесту векселя і проблеми їхнього застосування в нотаріальному процесі // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2006. – № 6. – С. 113–121.

6. Правові підстави винесення нотаріусами постанов про відмову у вчиненні протестів векселів (за матеріалами нотаріальної практики) // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. – № 2. – С. 51-60.

7. Правове регулювання територіальної компетенції нотаріуса при вчиненні протесту векселя // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. – № 3. – С.109-114.

8. Правові проблеми застосування вексельного законодавства у нотаріальній практиці (за матеріалами Пленуму Верховного суду України) // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. – № 6. – С.112-117.

9. Фурса С.Я., Бондарєва М.В., Мельник І.С. Чи конституційні положення Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 18.02.2010р. № 1691-УІ. / Нотаріат Адвокатура Суд № 6(56). 2010. - С. 2.

10. Сутність форми нотаріальної діяльності як різновид юридичного процесу // Цивілістична процесуальна думка. К. 2012. – С.

Підручники, навчальні посібники, науково-практичні посібники:

   • Особливості вчинення виконавчих написів в кн. «Теорія нотаріального процесу»

Участь в конференціях:

1. Проблеми формування і реалізації механізму правового регулювання відносин при вчиненні протесту векселя // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково – практичної конференції. 13-14 лютого 2003 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 290-293.

2. Правове регулювання вчинення протесту векселя в законопроекті «Про нотаріат» // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання». – Хмельницький: В-во ХІУП, 2003. – С. 315-317.

3. Проблеми територіальної компетенції нотаріуса при вчиненні протесту векселя // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Треті осінні юридичні читання ”. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2004. – С. 193-195.

4. Вплив застережень векселя на можливість вчинення протесту векселя // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Четверті осінні юридичні читання»: У 3-х частинах. – Частина третя. Підтом ІІ. – Хмельницький: В-во ХУУП, 2005. – С. 65-67.

5. Строк платежу як реквізит векселя (аналіз нотаріальної практики) // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «П’яті осінні юридичні читання»: У 5-ти частинах. – Частина четверта. – Хмельницький: В-во ХУУП, 2006. – С. 34-36.

6. Правова природа виконавчого напису як нотаріального акту //Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М.Михеєнка та М.Й.Штефана. Київ: ВГЛ „Обрії”, 2009, с.207-212.

7. Нотаріус як суб’єкт нотаріальних правовідносин при вчиненні протесту векселя / І.С. Мельник // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: зб. наук. праць за матеріалами другої міжнарод. наук.-практ. конф. вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 листопада 2010 року. – К., 2010. – С. 341-345.

8. Проблема правової природи нотаріальної діяльності //Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – К.,: ВГЛ „Обрій”, 2008, с.195-199.

9. Сутність нотаріального провадження щодо вчинення виконавчого напису //Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні” (м. Алушта, 28.04-02.05.2010 р.), опубліковані тези доповіді на тему „Нотаріат в країнах СНД” (Збірник матеріалів конференції. - К.: Видавництво Європейського університету, 2010.- С.226-228).

ІНШЕ


Науково-методичні розробки:

1. Нотаріальне право України (робоча навчальна програма для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності 6.030401 «Правознавство»)

2.Нотаріальні процесуальні документи. Теорія, методика і практика (робоча навчальна програма для студентів ОКР «магістр», спеціальності 6.030401 «Правознавство»)

3. Процесуальний порядок вчинення протесту векселя і пред’явлення чека до платежу та посвідчення неоплати чека (робоча навчальна програма для студентів ОКР «магістр» спеціальності 6.030401 «Правознавство»)

4. Процесуальний порядок вчинення виконавчих написів (робоча навчальна програма для студентів ОКР «магістр» спеціальності 6.030401 «Правознавство»)

Викладає нормативні курси та спецкурси:

1. «Нотаріат в Україні»

2. «Нотаріальні процесуальні документи. Теорія, методика і практика»

3. «Вчинення протесту векселів та посвідчення неоплати чеків»

4. «Процесуальний порядок вчинення виконавчих написів».

Інша діяльність

Керівництво студентським гуртком з курсу «Нотаріальне право та процес». Загальний керівник асистентською та науково-виробничою практикою магістрів і спеціалістів.

3768 Останнє редагування 27 бер. 11:02 |

Коментарі