HONOR ET GLORIA, UTILITAS

04 трав. 10:22 |

к.ю.н., доц. Снідевич Олександр Станіславович

(11 )

 

  • доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

  • науковий ступінь: кандидат юридичних наук

СНІДЕВИЧ Олександр Станіславович

ОСВІТА


• 1997 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

• 2001 році закінчив – аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КАР’ЄРА


  • 2001 – 2011 рр. – асистент кафедри правосуддя.
  • 2011 – 2012 рр. – асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури.
ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 


  • У 2011 році захистив дисертацію на тему „Позов у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин” зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ


  • Цивільний процес
  • Нотаріальний процес
  • Виконавчий процес

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


  • Наукові статті:

1. Предметна компетенція суду у справах, пов’язаних із земельними правовідносинами //Держава і право. Збірник наукових праць. 1999. – Випуск 4, с.245-25

2. Про деякі питання участі сторін та третіх осіб у справах, пов’язаних із земельними правовідносинами. //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Спецвипуск. К., 2000, с.303-305.

3. Окремі питання класифікації позовів у справах, що виникають із земельних правовідносин. //Право України. - 2006. - №2, с.98-101

4. Зміна позову у справах, що виникають із земельних правовідносин. //Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. - №1, с.113-118.

5. Землевпорядні позови у цивільному процесі //України Право України. - 2006. - №6, с.69-72.

6. Проблемні питання розмежування компетенції судів //Правовий тиждень. – 2007. - №29, с.8

7. Забезпечення позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин //Часопис Академії адвокатури України. – 2010. - №2 (7).

8. Фурса С.Я., Снідевич О.С. Виконавче провадження в Україні: проблеми та перспективи //Нотаріат. Адвокатура. Суд. 2010. - №6 (56), с.4-5.

9. Фурса С.Я., Снідевич О.С. Чи можна звертати стягнення на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам згідно із Законом України „Про виконавче провадження”?// Нотаріат. Адвокатура. Суд. 2010. - №6 (56), с.7.

10. Фурса С.Я., Снідевич О.С. Забезпечення права на третейський розгляд// Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2010. - №5 (55), с.8-9.

11. Фурса С.Я., Сиза Н.П., Снідевич О.С. Щодо внесення змін до Закону України „Про статус суддів” (щодо підвищення кваліфікаційних вимог) //Нотаріат. Адвокатура. Суд. 2010. - №5 (55), с.10-11.

12. Фурса С.Я., Снідевич О.С. Чи потрібні зміни до ЦПК України щодо вжиття заходів забезпечення позову при визнанні та виконанні рішення іноземного суду? // Нотаріат. Адвокатура. Суд. 2010. - №5 (55), с.11.

13. Фурса С.Я., Снідевич О.С. Щодо можливості об’єднання у цивільному судочинстві в одне провадження вимог, що виникають із солідарного обов’язку //Юрисдикція: Теорія і практика. – 2011. – №2(76), с.59-64.

Участь в конференціях:

1. Перетворювальні позови у справах, що виникають із земельних правовідносин.// Держава та право очима молодих дослідників. Збірник наукових праць. К., 2003, с.459-462 2. Окремі проблеми розмежування цивільної та адміністративної юрисдикцій щодо розгляду справ, що виникають із земельних правовідносин //Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – К.,: ВГЛ „Обрій”, 2008, с.213-215.

3. Проблемні питання позову в справах, що виникають із земельних правовідносин //Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М.Михеєнка та М.Й.Штефана. Київ: ВГЛ „Обрії”, 2009, с.234-236.

4. Юрисдикція земельних спорів: аналіз правової Конституційного Суду України //Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. – Збірник наук. праць Міжнародної наукової конференції юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 травня 2010 року. – К.: ВГЛ „Обрії”, с.202-204.

5. Питання переходу права на земельні ділянки в нотаріальній практиці / О.С. Снідевич // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: зб. наук. праць за матеріалами другої міжнарод. наук.-практ. конф. вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 листопада 2010 року. – К., 2010. – С. 348-351.

ІНШЕ


Науково-методичні розробки:

1. Програма спецкурсу “Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ” для студентів 1-го курсу магістратури юридичного факультету. К.: КНУ, 2004, 7 с.

2. Кіреєва Н.О., Снідевич О.С. Програма спецкурсу “Складання процесуальних документів у цивільних справах” для студентів юридичного факультету К.: КНУ, 2004, 11 с.

3. Дріжчана О.Г., Снідевич О.С. Програма спецкурсу “Правове положення іноземних громадян та організацій в нотаріальному процесі України” для студентів юридичного факультету. К.: КНУ, 2004, 11 с.

4. Штефан М.Й., Снідевич О.С. Програма спецкурсу “Виконання судових рішень” для студентів юридичного факультету. К.: КНУ, 2004, 12 с.

5. Малюга В.І., Гогусь О.В., Снідевич О.С. Програма проходження виробничої практики у органах прокуратури студентами 3-4 курсів юридичного факультету. К.: КНУ, 2004, 11 с.

6. Шибіко В.П., Снідевич О.С. Програма переддипломної (магістерської) практики студентів 5,6 курсів юридичного факультету. К.: КНУ, 2004, 9 с.

7. Виконавче провадження в Україні. Навчальна програма для вищих навчальних закладів для підготовки фахівців зі спеціальності „Правознавство”. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 23.12.2008 р. К., 2009. 19 с.

Викладає нормативні курси та спецкурси:

1. Нотаріат в Україні.

2. Реалізація окремих видів правовідносин у нотаріальному процесі;

3. Етика нотаріуса.

4. Особливості розгляду судами справ, що виникають з діяльності державної виконавчої служби.

5. Процесуальні акти в цивільному, кримінальному та виконавчому процесі.

6. Провадження щодо звернення стягнення на майно боржника.

7. Методики розшуку, опису, зберігання, управління та реалізації майна боржника.

8. Актуальні проблеми цивільного процесу України Інша діяльність Керівництво студентським гуртком з виконавчого процесу.

3649 Останнє редагування 17 бер. 11:44 |

Коментарі