HONOR ET GLORIA, UTILITAS

27 січ. 22:35 |

Юридичний факультет оголошує прийом на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 081 Право.

(3 )

Форми навчання - денна/заочна.
Термін підготовки в аспірантурі – 4 роки.
Джерела фінансування - за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
Початок прийому заяв і документів - 01 березня 2019 року.
Закінчення прийому заяв і документів - 14 березня 2019 року о 17-00.
Початок навчання в аспірантурі - 01 квітня 2019 року.
Вступники до аспірантури подають особисто такі документи:
- заяву на ім’я ректора університету;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- 2 фотокартки 3x4;
- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;
- дослідницьку пропозицію зі спеціальності 081 Право;
- медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).

Документи приймаються за адресою: вул. Володимирська, 60, м. Київ, ауд. 140, відділ аспірантури та докторантури.

Тел. для довідок: (044) 2393494.

З Правилами прийому до аспірантури у 2019 році можна ознайомитись за посиланням: http://asp.univ.kiev.ua/doc/VSTUP_2019/Aspirantura_2019.pdf

Програми вступних випробувань:

3452 Останнє редагування 27 січ. 23:00 |

Коментарі