HONOR ET GLORIA, UTILITAS

01 лип. 10:08 |

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник повинен додати копію документа, що посвідчує особу

(0 )

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про Єдинийдержавний демографічний реєстр та документи, що підтверджуютьгромадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі -Закон) документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянствоУкраїни є: а) паспорт громадянина України; б) паспорт громадянинаУкраїни для виїзду за кордон; в) дипломатичний паспорт України;г) службовий паспорт України; ґ) посвідчення особи моряка; д) посвідченнячлена екіпажу; е) посвідчення особи на повернення в Україну; є) тимчасовепосвідчення громадянина України; та документами, що посвідчують особу тапідтверджують її спеціальний статус є: а) посвідчення водія; б) посвідченняособи без громадянства для виїзду за кордон; в) посвідка на постійнепроживання; г) посвідка на тимчасове проживання; ґ) картка мігранта;д) посвідчення біженця; е) проїзний документ біженця; є) посвідчення особи,яка потребує додаткового захисту; ж) проїзний документ особи, якій наданододатковий захист.

Відповідно до статті 21 Закону паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України. Паспортгромадянина України виготовляється у формі картки, що міститьбезконтактний електронний носій. Зазначаємо, що з 01 жовтня 2016 рокунабрали чинності зміни до статті 21 Закону в частині встановленнязобов’язання отримання паспорту громадянина України після досягненнячотирнадцятирічного віку.

Додатково зазначаємо, що відповідно до пункту 1 розділу V Законудокументи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство Україничи спеціальний статус особи, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягаютьобов’язковій заміні.

Враховуючи завантаженість підрозділів Державної міграційноїслужби України та численні звернення громадян та навчальних закладів, щоздійснюють набір у 2017 році на основі базової загальної середньої освітидля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, Міністерство освіти і науки України дозволяє прийом на навчання дляздобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 роціна основі свідоцтва про народження вступника в разі відсутності в ньогодокумента, що посвідчує особу відповідно до Закону.

164

Коментарі